Medlen för Landsbygdsfondens programperiod har delats ut! Ansökan igen nästa år

Såväl NTM-centralen för Egentliga Finland som alla fem Leadergrupper i landskapet har nu beviljat medlen som hörde till utvecklingsprogrammet för landsbygden på Finlands fastland 2014–2022. Nya ansökningar tas alltså inte emot, men man kan som vanligt ansöka om modifikation av pågående projekt. Projekten som fått medel under perioden 2014–2022 bör slutföras fram till slutet av 2024.

Under programperioden 2014–2022 satsades i enlighet med landsbygdsprogrammet 77,5 miljoner euro för att stöda utvecklingen på Egentliga Finlands landsbygd. NTM-centralen beviljade 70 procent, medan 30 procent delades ut av Leadergrupperna Varsin HyväVarsinais-Suomen JokivarsikumppanitI samma båt – Samassa veneessäRavakka och Ykkösakseli.

D en nya programperiod 2023–2027 inleds i början av januari, men det blir det möjligt att ansöka om stöd för projekt först senare, sannolikt i april. Vi kommer att informera om ansökningstidens början så fort som möjligt.

– Ansökningsrådgivarna arbetar också under ansökningspausen, så det är möjligt och också tillrådligt att redan nu förbereda nya projekt. Om du alltså har en utvecklingsidé för din hembygd, ta kontakt med Leadergruppen i ditt område eller med NTM-centralen. Oberoende av om du är en företagare, en gårdsägare eller en invånare som vill göra din hemtrakt ännu trivsammare så finns det finansiering och lösningar för just dig, säger NTM-centralens landsbygdskoordinator Jarmo Lamminen uppmuntrande.

Också om den nya landsbygdsprogramperioden 2023–2027 medför ändringar av detaljerna i ansökningskriterierna så förblir huvudprinciperna desamma. Landsbygdens invånare kan utnyttja programmet för att till exempel utveckla tillgängligheten eller trivseln inom sitt område. Små och medelstora företag på landsbygden kan få stöd bland annat för produktutveckling, marknadsföring, experiment, internationalisering och samarbete. Utvecklingsorganisationer och kommuner åter kan förbereda projekt för att utveckla näringar, kunnande och tjänster.

Av Leadergrupperna kommer Varsin Hyvä, I samma båt – Samassa Veneessä, Ravakka och Ykkösakseli att fortsätta ta emot och bevilja UngdomsLeader-stöd också i skarven mellan programperioderna. Leadergrupperna har varierande stödsummor och villkor.

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen

  • Landsbygdskoordinator Jarmo Lamminen, tel. 040 700 7167

Leadergruppernas verksamhetsledare

  • Leader Ravakka: Ulla Kallio, tel. 044 034 4345
  • Leader i samma båt – Samassa veneessä: Minna Boström, tel. 0400 718 913
  • Leader Varsin Hyvä: Pia Poikonen, tel. 050 338 3867
  • Leader Ykkösakseli: Maarit Teuri, tel. 0400 982 236
  • Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry: Taina Sainio, tel. 044 067 4434