Välkommen på höstmöte 25.11

Vi håller höstmöte den 25.11.2020 kl. 17:00. Pga coronaläget önskar vi i första hand deltagande på distans. Vi skickar en länk till alla anmälda deltagare. Mera info i kallelsen. Välkomna!

Kallelsen

Föredragningslista

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021