SMILe temaprojektet har startat

Under våren 2020 lediganslog vi vårt första temaprojekt, SMILe (Små investeringar för en levande landsbygd), där föreningar kunde söka stöd för små investeringar. I SMILe kunde föreningar söka 2000-7000€ stora projekt (varav 65% stöd) för olika typer av investeringar som stöder landsbygdens utveckling.

Pga koronaläget, drog behandlingen av vår ansökan ut på tiden, men i september fick vi äntligen godkänt beslut. Nu kan de valda föreningarna sätta igång med sina investeringar, projektet fortsätter fram till oktober 2021.

 

 

Följande föreningar har beviljats stöd via SMILe:

Paraisten taidekerho Pictura ry (digiutrustning)

Brunskärs byalag rf (utveckling av hamnområde)

Pargas svenska pensionärer rf (bildskärm)

Kirjais-och sommaröbygdens utveckling rf (naturstig)

Strömma-Dahlby kyläyhdistys ry (gräsklippare)

Korpo kulturgille rf (ljudutrustning)

Vänö vänner rf (luftvärmepump)

Jurmo byalag rf (renovering av väntstuga)

Pargas 4H rf (IT-utrustning)