RESULTAT – Utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet

Vi fick 37 svar på den öppna enkäten om Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet. Majoriteten av respondenterna var kommersiella fiskare (16 st). Antalet respondenter var nästan identiskt år 2017, då 38 personer svarade och 15 av dem var fiskare.

I genomsnitt var man mycket nöjda med fiskeaktionsgruppens aktiviteter. Detaljerade resultat med kommentarer hittas på länken, men sammanfattningen är följande:

  • Fiskeaktionsgruppens verksamhet fyller ett behov (4,4 poäng av max 5)
  • Informationen och kommunikationen är öppen och tillförlitlig (4,3 / 5)
  • Informationen och kommunikationen är tillräcklig (4,2 / 5)
  • Rådgivningen och annan hjälp är tillräcklig (3,9 / 5)
  • Respondenternas samarbete med gruppen fungerar i genomsnitt bra (3,9 / 5)

Två tydligare förändringar jämfört med 2017 resultat framkom. I genomsnitt ansåg kommersiella fiskare inte längre att samarbetet med fiskeaktionsgruppen var lika bra som år 2017, medan kommunernas uppskattning hade förbättrats. Fiskarna med de lägsta uppskattningar önskade mer stödåtgärder för nya och unga fiskare, en starkare strategi med beslutsfattare och mer pragmatiska projekt för att stoppa kustfiskets dödsspiral.

RESULTAT – Utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet

Svaren och utvecklingsförslag tas i beaktande, när vi utarbetar den nya strategin för åren 2021 – 2027.