Hur söker jag Hyrrärättigheter i Suomi.fi tjänsten?

Här hittar ni en instruktionsvideo på hur föreningar söker rättigheter till ansökningsprogrammet Hyrrä  i Suomi.fi tjänsten:

 

Före man kan ansöka om Hyrrärättigheter behöver föreningen ge Suomi.fi rättigheter till de personer med namnteckningsrätt, instruktioner hittar ni här:

Suomi.fi tjänsten