Höstmöte 29.11 kl. 17:30 på Villa Lande, Kimitoön

Kallelse till höstmöte

I samma båt – Samassa veneessä rf ry inbjuder till höstmöte onsdagen den 29.11.2023 kl. 17:30 på Villa Lande (Engelsbyvägen 8, Kimitoön)

Vi erbjuder möjlighet att delta även på distans. De som vill delta på distans får en Google Meets länk före mötet. Man behöver inget speciellt program för att använda Google Meets, det är bara att klicka på länken i eposten. Meddela vid anmälan om du ämnar delta på distans eller på plats.

Mötesärenden enligt stadgarna (se bifogad föredragningslista). Verksamhetsplan och budget 2024 läggs på webbadressen www.sameboat.fi, i Materialbanken, och eftersänds på begäran.

Efter mötet diskuterar vi den nya programperiodens möjligheter. Kom alltså med och träffa styrelsen och diskutera utvecklingen i ditt område!

Anmälningar och eventuella fullmakter till höstmötet senast 22.11.2023 till kansliet, 0400 718 913 eller minna.bostrom@sameboat.fi. Meddela även eventuell specialdiet, vi bjuder på kaffe.

Välkomna!