Föreningsbarometern 2021-2022

I samma båt – samassa veneessä rf ry har startat ett eget projekt där vi utreder områdets föreningsverksamhet. Vi kartlägger vilka typer av föreningar som hittas i området, och gör en enkät gällande föreningarnas verksamhet och framtidsvisioner. Målsättningen är att öka föreningarnas kunskap om Leaderfinansiering, samt utreda föreningarnas roll och förutsättningar för utveckling av områdets verksamhet.

Projektets finansiärer är Landsbygdsfondens Leaderfinansiering samt Svenska kulturfonden.