De första öppna förberedande evenemangen för Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027

Ansökningen till Europeiska havs- och fiskerifondens fiskerigrupp under kommande programperiod 2021-2027 torde inledas i höst. Det är därför dags att börja utarbeta en ny fiskeristrategi. I fiskeristrategin granskas behoven och målen för utvecklingen av kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fisketurism ur ett regionalt perspektiv.

Fiskerigruppsverksamheten i Skärgårdshavet inleddes under Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014–2020. Den nuvarande fiskeristrategin genomförs åtminstone fram till slutet av 2021, eftersom förberedningen av den nya programperioden är försenad både på EU- och nationell nivå.

Fiskerigruppen utvecklar fiskerinäringen i sitt område genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med sin strategi samt genom att informera och aktivera aktörerna inom fiskeribranschen. Fiskerigruppen får sin finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden, finska staten och verksamhetsområdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry, som har sin hemort i Pargas, administrerar Skärgårdshavets fiskerigrupp.

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att fortsätta fiskerigruppernas verksamhet även under den kommande programperioden. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry har fått finansiering från Egentliga Finlands NTM-central för utarbetandet av fiskeristrategin 2021-2027.

Strategin kommer att utarbetas på ett öppet sätt, i samarbete med aktörer inom fiskeribranschen samt andra intressenter och sakkunniga. I maj ordnar vi tre evenemang där alla intresserade parter kan delta. Temat för evenemangen är ”Lokal utveckling av fiskerinäringen”, som arrangeras både som en finskspråkig och svenskspråkig tillställning, samt ”Lokal utveckling av fisketurismen”, som är ett tvåspråkigt evenemang. Efter evenemangen kan du dela med dig av dina åsikter om utvecklingsbehoven och idéerna i en öppen webbförfrågan.

Strategin kommer att styra hur Skärgårdshavets fiskerigrupps finansiering och åtgärder riktas, så nu är det värt att komma och lyssna på och presentera dina egna utvecklingstankar.

Program och tidsplan för evenemangen som hålls på distans:

 

18.5. Teema: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen

17:45 Yhteydet avataan

18:00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18:20 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä (Iiro Majuri, Perämeren rannikon kalatalousryhmä)

18.40 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy?
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa?

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:15 Keskustelua ja kysymyksiä

20:00 Tilaisuus päättyy

20.5. Téma: Fiskerinäringens lokala utveckling

17:45 Förbindelserna öppnas

18:00 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Skärgårdshavet 2016-2020 (Maria Saarinen, Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp)

18:20 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Österbotten (Jonas Harald, Kustaktionsgruppen i Österbotten)

18.40 En blick på den kommande programperioden 2021-2027

Maria Saarinen

 • när kommer den nya programperioden i gång?
 • vad kan fiskerigrupperna i fortsättningen finansiera?
 • stegen, tidtabellen samt delaktigheten i utarbetningen av Skärgårdshavets fiskeristrategi
 • introduktion till den öppna webbförfrågan

19:15 Diskussion och frågor

20:00 Evenemanget avslutas

27.5. Teema: Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen

           Téma: Fisketurismens lokala utveckling

 

Föredragen hålls på finska, men kommentarer och frågor kan ställas också på svenska

17.45 Yhteydet avataan

18.00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18.10 Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa (Janne Ruokolainen, Sisä-Suomen kalatalousryhmä)

18.30 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:00 Keskustelua ja kysymyksiä

19.30 Tilaisuus päättyy

Anmäl dig till ett evenemang här senast två dagar före tillställningen här https://forms.gle/fy4Frgw7iFmaRxuV9. Dagen före evenemanget skickar vi en separat länk till dem som har registrerat sig via e-post, som kan användas för att delta på distans.