Ungdomleader projekt

Ung Företagare-bidrag beviljades till 6 nya företag runt om i skärgården sommaren 2023!

26.6.2023

Leader-föreningen I samma båt rf lanserade ett nytt bidrag för unga företagare i Pargas, Kimitoön och Gustavs under våren 2022 vid namn “Ung Företagare”. Lanseringen av det nya bidraget var så pass lyckat att bidrag för företagarintresserade unga kunde även erbjudas för sommaren 2023. Bidragets mål är att uppmuntra unga till företagande och till att […]

Läs mera

Ungdomsleader projekt

9.6.2022

ISB Ungdomsleader beviljar finansiering till ungdomars egna idéer som de själva förverkligar. I stöd kan beviljas 100 – 500 euro och stöden är 100 %. Om kostnadsförslaget är över 500 euro krävs även annan finansiering. Här hittar du de förverkligade undomsleaderprojekten:  

Läs mera