Ungdomsleader projekt

ISB Ungdomsleader beviljar finansiering till ungdomars egna idéer som de själva förverkligar. I stöd kan beviljas 100 – 500 euro och stöden är 100 %. Om kostnadsförslaget är över 500 euro krävs även annan finansiering.

Här hittar du de förverkligade undomsleaderprojekten: