BLI MEDLEM I SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADERS FISKEDIVISION

Verksamhetsperioden 2014-2020 för Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp avslutas under våren 2022.

Den nya programperioden 2021-2027 för fiskeribranschens lokala utveckling skall snart komma i gång. Utvecklingsarbetet finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, och som det ser ut just nu kan Finlands operativa program starta senast på hösten 2022.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry har ansökt till en lokal fiskerigrupp även för den nya programperioden med sin strategi ”Med fisk till toppen!”. Enligt ett preliminärt utlåtande från Jord- och skogsbruksministeriet har ansökningen godkänts. I fortsättningen kallas grupperna för Fiskeleaders och de organ som ansvarar för deras verksamhet kallas fiskedivisioner.

Fiskedivisionen består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar (organisationer, föreningar och stora företag) samt den privata sektorn (invånare samt små företag). Medlemmarnas mandatperiod är två år. Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till gruppen riktade finansieringsansökningar.

Kommunerna väljer sina representanter. Nu ber vi om era förslag till fiskedivisionens sammanslutningsmedlemmar och privata medlemmar samt deras suppleanter. Av medlemmar förväntas sakkunnighet inom fiskeribranschen. En privat person kan t.ex. vara en företagare inom branschen. Även nuvarande medlemmar kan föreslås. Verksamhetsområdet av de föreslagna personerna måste vara i Fiskeleaders verksamhetsområde. Till området hör Gustavs, Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo.

Vi ber om era förslag senast i slutet av mars.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry vårmötet fastställer utnämningarna.

Tilläggsinformation av Skärgårdshavets Fiskeleader i Fiskerigrupp-menun.

Nuvarande styrgrupp:

KALATALOUSRYHMÄ – FISKEAKTIONSGRUPP 2021
*) jäsenajasta 2×2 vuotta yhtäjaksoisesti täyttynyt
JÄSEN – ORDINARIE HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN – SUPPLEANT
Julkinen taho – Offentlig
*) Engblom Henry / Kemiönsaari – Kimitoön Lehtola Teijo / Salo
*) Hörkkö Jari-Antti / Naantali – Nådendal *) Mäki Olli-Pekka / Turku – Åbo
Lehtinen Jukka / Kustavi – Gustavs Ylhäinen Taito / Masku
Yhteisöt – sammanslutningar
*) Sahlstén Olavi / Airisto-Velkuan kalatalousalue
ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
*) Antila Janne / Velkuan kalastajaseura
Niinikorpi Anu / Länsi-Suomen kalatalouskeskus Granström Olav / Åbolands Fiskarförbund
*) Mattsson Kaj / Åbolands Fiskarförbund Rannikko Petri / Länsi-Suomen kalatalouskeskus
Yksityiset – privat
*) Lerche Olof / Parainen – Pargas Hakalax Roger / Kemiönsaari – Kimitoön
Toivonen Saija / Mynämäki – Virmo Lindström Teijo / Taivassalo – Tövsala
Penttinen Kari / Parainen – Pargas *) Eskola Leena / Parainen – Pargas