Alla pågående projekt bör fylla i uppföljningsuppgifter i Hyrrä senast 31.1.2021

Alla pågående projekt bör fylla i uppföljningsuppgifterna för 2020 i Hyrrä senast 31.1.2021. Uppgifterna fylls i under Utfallsuppgifter (grå knapp till vänster då ni är inne i projektet). Instruktioner har kommit från Livsmedelsverket per epost den 4.1.2021. Tyvärr har en del av projekten felaktigt fått instruktioner från Livsmedelsverket per post om ifyllandet av blanketter, som gällde endast dem som ansökt med pappersansökan. Alla våra projekt ansöker digitalt, så pappersintruktionerna gäller inte våra projekt. Således är det Hyrrä som gäller för alla våra projekt, och behöver ni hjälp så tag kontakt med Hanna (hanna.hermansson@sameboat.fi, 0400-260411).