Vårens styrelsemötestidtabell där projekt behandlas

Projekt behandlas under våren på styrelsemöten den 7.4 och 19.5. Ansökningar kan lämnas in kontinuerligt via Hyrräsystemet, och de behadlas sedan på följande möte då de är kompletta med all nödvändig information och behövliga bilagor. Vi önskar att projektaktörerna är i kontakt med oss före ni skickar in ansökan i Hyrrä, och gärna redan i god tid i början av projektplaneringen.