Utnyttja landsbygdsfonden fullt ut! En webbkurs på svenska 2.3.2022 om möjligheterna landsbygdsfonden ger

Visste du att 95 procent av Finlands yta är landsbygd där man kan dra nytta av EU:s landsbygdsfonds stödformer? Eller att beviljandet av EU:s återhämtningsmedel pågår just nu? Snart vet du mycket mera! Välkommen att bekanta dig med de mångsidiga möjligheterna att utveckla landsbygden!

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk inviger landskapets påverkare i möjligheterna till landsbygdsutveckling under ett webbinarium på svenska onsdagen den 2 mars klockan 18–19.45. Anslut dig till Teamsmötet genom att klicka här!

Avsikten med kvällen är ge beslutsfattare och andra påverkare en insikt i de olika stöd och finansieringsmöjligheter som är avsedda för att utveckla landsbygden, så att man i landskapet så effektivt och fullständigt som möjligt kan utnyttja de stöd som står till buds.

Åren 2014-2020 användes inom nästan tusen olika projekt sammanlagt 65,8 miljoner euro  ur  landsbygdsprogrammet för det finska fastlandet för att utveckla landsbygden i Egentliga Finland. Finansieringen beviljas av NTM-centralen i Egentliga Finland och fem olika Leadergrupper.

Under webbinariet berättar Minna Boström som är verksamhetsledare för Leadergruppen I samma båt – Samassa veneessä om möjligheterna med Leaderfinansiering. NTM-centralens sakkunniga presenterar projekt- och företagsstöden man kan ansöka om via NTM-centralen, och ordföranden för Egentliga Finlands byar Henrik Hausen berättar om utvecklandet av byarna. Vi hör också en företagare som fått företagsstöd berätta sin historia. Ett exempel på  allmännyttiga projekt representeras av Västanfjärds byaråd på Kimitoön som använde Leaderstöd för att iståndsätta ett allmänt område för simning och rekreation.

Evenemanget ordnas av Egentliga Finlands landsbygdsnätverks gemensamma informationsprojekt Haloo maaseutu (”Hallå, landsbygden”). Detaljprogrammet publiceras i januari. Men anteckna datumet och länken i kalendern och följ med!

Ett motsvarande webbinarium på finska ordnas onsdagen den 9 februari klockan 18–20.