Leader finansiering i Egentliga Finland 2021-2022

PRESSMEDDELANDE 23.3.2021

 

Leadergrupperna delar ut

3,7 miljoner under åren 2021-2022

för att utveckla Egentliga Finlands landbygd

 

Leadergrupperna i Egentliga Finland erbjuder finansiering för landsbygdsutveckling, till exempel för företags investeringar och för föreningarnas allmännyttiga utvecklingsprojekt. Det finns sammanlagt 3,7 miljoner euro att dela ut under åren 2021-2022. Ansökningstiden har inletts och beslut kan börja tas i april.

Det finns fem Leadergrupper i Egentliga Finland: Varsin hyvä som fungerar i Åbotrakten, Ykkösakseli som fungerar i Salotrakten, I samma båt – Samassa veneessä som fungerar i Åboland, Ravakka som fungerar i Nystadstrakten och Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit i Loimaatrakten. Grupperna finansierar på ett mångsidigt sätt utvecklandet av näringarna, servicen och byarnas utveckling i sina respektive områden. Under 2021 och 2022 kommer de att dela ut 3,7 miljoner euro för att stöda landsbygdsutvecklingen i Egentliga Finland.

Leaderverksamhetens grundtanke är att invånarna vet bäst hur deras hembygd går att utveckla. Därför görs också finansieringsbesluten lokalt i Leadergruppernas styrelser, där varje områdes offentliga sektor, föreningar och invånare  har sina representanter.

Det finns sammanlagt 54 Leadergrupper i Finland. Grupperna har tillsammans 69,4 miljoner euro att fördela under 2021-2022. Av pengarna kommer 42 procent från EU:s landsbygdsfond, 38 procent från staten och 20 procent från kommunerna. Landsbygdsfondens och statens andelar beviljas av Jord- och skogsbruksministeriet. Grupperna har dessutom separata medel för sin verksamhet, bland annat rådgivning och hjälp för dem som ansöker om medel.

Projekten och stöden som Leadergrupperna finansierar kanaliserar också en avsevärd mängd privat finansiering och frivilligarbete. Så gjordes till exempel under programperioden 2014-2022 över 100 000 timmar talkoarbete inom Leaderprojekten i Egentliga Finland.

Förberedelserna är i gång för EU:s finansieringsperiod åren 2023-2027. Under 2021 och 2022 implementerar man i alla fall Fastlandsfinlands utvecklingsprogram för landsbygden för åren 2014-2020 med befintliga regler och strategier men med nya medel beviljade för övergångsperioden.

Det är kontinuerlig ansökan som gäller för Leaderstöd. I april börjar man fatta beslut om projekt för övergångsperioden 2021-2022. Projekten som fått stöd under övergångsperioden skall bli klara till slutet av 2024.

Förutom Leadergrupperna beviljar också NTM-centralerna stöd för landsbygdsutveckling. Både NTM-centralernas och Leadergruppernas stöd ur landsbygdsfonden för projekt och företag ansöker man om via e-tjänsten Hyrrä. Stöd beviljas inte för att hålla igång verksamheten i ett företag eller en förening, utan framför allt för att utveckla nya aktiviteter, till exempel för investeringar, som har följdverkningar som gynnar hela området.

 

Leadergruppernas finansieringsram för Egentliga Finlands landsbygdsutveckling 2021-2022:

 

Leader Ravakka                                                                                                                                     1 087 000         euro

Letala, Virmo, Pyhäranta, Nystad, Vemo

Leader I samma båt – Samassa veneessä:                                                                                           736 000         euro

Kimitoön, Gustavs, Pargas

Leader Varsin Hyvä:                                                                                                                                 700 000          euro

Åbo, S:t Karins, Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, Tövsala

Leader Ykkösakseli                                                                                                                                   700 000           euro

Salo

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit:                                                                                              490 000           euro

Aura, Koski TL, Loimaa, S:t Mårtens, Oripää, Pöytis, Somero, Tarvasjoki

Sammanlagt                                                                                                                                     3 713 000        euro

 

Både Leader Ravakka och Leader Ykkösakseli arbetar över landskapsgränsen: Ravakka delvis i Satakunta och Ykkösakseli delvis i Nyland. Ravakka har 1,67 miljoner att fördela för hela sitt område och Ykkösakseli 1,75 miljoner för hela sitt.

Tilläggsuppgifter ger Leadergruppernas verksamhetsledare:

  • Leader Ravakka: Ulla Kalli, telefon 044 0344 345
  • Leader I samma båt – Samassa veneessä: Minna Boström, tel 044 718 913
  • Leader Varsin Hyvä: Pia Poikonen, tel. 050 338 3867
  • Leader Ykkösakseli: Maarit Teuri, tel. 0400 982 236
  • Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry: Taina Sainio, tel. 044 0674 434

Exempel på projekt som förverkligats samt information om landsbygdsfinansiering i Egentliga Finland:

  • haloomaaseutu.fi