Höstmöte 30.11.2021

I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höstmöte hålls i Kasnäs badhotell på Kimitoön tisdagen den 30.11.2021 kl. 17:30. Medlemmarna får kallelse och nyhetsbrev per post. Möteshandlingar hittas i hemsidans Materialbank. Före mötet kl 17:00 berättar Margot Wikström utifrån de intervjuer hon under året gjort om vilka utmaningar och utvecklingsbehov livsmedelsföretagen i Pargas för tillfället har. Arbetet har gjorts inom projektet TuKeVa (Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinais- Suomalaisessa ruokaketjussa // Matkedjans framtida utvecklingsbehov i Egentliga Finland).

 

Kallelse