Höstens projektbehandling

Vi behandlar projekt nästa gång i slutet av november. Då kan vi också börja göra reserveringar från nästa års kvot. Detta års finansiering är nästan slut, man behöver alltså vänta på slutligt beslut från NTM-centralen ungefär till februari. Tips till sökande:

  • Var i god tid i kontakt med oss så vi är med i planeringen från början.
  • Föreningar: Ta genast kontakt med suomi.fi tjänsten och kontrollera att rätt personer har rätt att agera i föreningens namn. Ifall föreningen inte syns då du loggar in i suomi.fi med dina egna bankkoder så har du inte fullmakt för föreningen. Ifall föreningen har två namntecknare kan detta vara en lång process så börja här.
  • För att vi skall kunna behandla ansökan i slutet av november behöver ansökan vara komplett i Hyrrä med alla bilagor senast 15.11. OBS: eventuella bygglov måste vara beviljade då vi behandlar projekt.
  • Företag: Ifall ni planerar större byggen eller investeringar; NTM-centralen har sin nästa deadline i slutet av oktober.