Höstens ansökningstider

Ansökningar kan skickas in kontinuerligt via Hyrrä ansökningsprogrammet. Ansökningar behandlas gruppvis i olika ansökningsperioder och alla nödvändiga handlingar måste vara tillgängliga för att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen. Vänligen kontakta kontoret i god tid under ansökningsperioden så  kan vi tillsammans gå igenom er ansökan. Ansökningsperioderna för 2023 års finansieringsram är 21.6-31.8 och 1.9- 31.10.2023. Ansökningsperioden för nästa års finansieringsram avslutas på nästa års sida.