Ansökan om nya projekt har nu öppnats!

Projekt- och företagsstödansökningen är nu öppnad och ansökningar kan skickas in via Hyrrä-systemet: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html (välj svenska genast på framsidan före du loggar in). I den nya programperioden är endast online-ansökningar möjliga. När du loggar in i Hyrrä, som organisation eller företag, klicka sedan på den övre balken för att komma till nya Hyrrä: Hyrrä förnyas! Gå till Hyrräs förnyade webbtjänst.  Det tar dig till det nya gränssnittet för 2023-2027. De flesta av stödformerna är redan öppna för ansökningar, med några bidragsformer öppnas först under hösten (t.ex. små projekt).  Projekten måste vara i linje med vår strategi: Strategi.

Årets ansökningsperioder slutar 31.8 och 31.10.  Ansökningarna måste vara klara för behandling (t.ex. måste eventuella bygglov vara klara) innan ett beslut fattas, så de sökande bör fundera på till vilken ansökningsperiod de vill lämna in ansökan. Följande ansökningsperioder stänger sedan under våren. Kontakta oss i god tid för ytterligare handledning.

Mer info för organisationer

Mer info för företag