Fiskeleader

Skärgårdshavets Fiskeleader

Verksamhetsområde

S:t Karins, Kimitoön, Gustavs,
Masku, Virmo, Nådendal,
Pemar, Pargas, Reso, Salo,
Sagu, Tövsala, Åbo

Information om oss

Skärgårdshavets Fiskeleader är en verksamhetsform för lokal utveckling som hör till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) operativa program för Finland. Gruppen förvaltas av Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry.

Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas.

Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.
Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.

Kommunerna som hör till Skärgårdshavets Fiskeleader finns längs Skärgårdshavets kust. En del är tätt bebodda städer och en del glest bebodda landsbygds- och skärgårdsområden. Det finns sammanlagt 13 kommuner, och de är från norr till söder Gustavs, Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo. Områdets totalareal är 13 854 km2, och över hälften är vattenområden, i huvudsak hav.

Av sammanlagt ungefär 380 000 invånare bor uppskattningsvis 30 000 stadigvarande i skärgårdsområdet. På kommunernas områden finns nästan 38 000 sommarbostäder, och området besöks av hundratusentals turister årligen. Corona-epidemin har ökat turismen och distansarbetet i skärgården. Till de större bebodda öarna finns färjförbindelse och till de mindre trafikerar förbindelsefartyg. I Pargas och Kimitoön är majoritetens språk svenska. Även Åbo är en tvåspråkig stad.

Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till gruppen riktade finansieringsansökningar. Fiskedivisionen består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar (organisationer, föreningar och stora företag) samt den privata sektorn (invånare samt små företag). En privat person kan t.ex. vara en företagare inom branschen. Verksamhetsområdet av de föreslagna personerna måste vara i Fiskeleaders verksamhetsområde.

Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höst- eller vårmöte godkänner fiskedivisionens medlemmar och deras suppleanter.

I valet strävar man till lika representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika fiskerisektorer.

Fiskedivisionen 2022 - 2023

Arbetsordningen för Skärgårdshavets Fiskeleader

Aktuellt

Styrelsemöte 6.2.2020

15.1.2020

Årets första styrelsemöte hålls 6.2. Ansökningar som är kompletta med bilagor i Hyrrä senast måndag 27.1 kl 16 kan behandlas på mötet. Tag kontakt med kansliet ifall du planerar lämna in en ansökan.

Läs mera

BikeMenu seminarium i Korpo 28-29.2.2020

9.1.2020

Evenemanget har väckt såpass stort intresse att vi redan har uppnåt 40 deltagare. Ni kan ännu anmäla er till kölistan så kontaktar vi er med mera information senare om någon avbokar sin plats.  Ett samarbetsevenemang för företagare och aktörer inom cykelturism Miljömedvetenhet och koldioxidsnålt resande inom landsbygdsturism Natur- och cykelturisters intressen och behov Evenemanget arrangeras […]

Läs mera

Gott Nytt År!

3.1.2020

Välkommen till denna programperiods sista år! I år planerar vi strategin för nästa programperiod (2021-2027), samt beviljar de sista bidragen i denna period under vårens lopp. Vi håller vårt första styrelsemöte i början av februari, vi informerar närmare om datum på våra sidor. Var gärna i kontakt med oss i god tid gällande ansökningar, vi […]

Läs mera