Kalaleader

Saaristomeren Kalaleader

Toiminta-alue

Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi,
Masku, Mynämäki, Naantali,
Paimio, Parainen, Raisio, Salo,
Sauvo, Taivassalo, Turku

Tietoa meistä

Saaristomeren Kalaleader on Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen toimintaohjelman 2021 – 2027 tarkoittama paikallinen kalatalouden toimintaryhmä. Ryhmää hallinnoi Leader I samma båt - Samassa veneessä rf ry.

Kalaleader edistää alueensa elinkeinokalataloutta ja kalastusmatkailua rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka edistävät Saaristomeren kalatalousstrategian tavoitteiden toteutumista.

Saaristomeren Kalaleaderin alueella on useita kalan maihintuontipaikkoja, kalankasvattamoita ja kalanjalostuslaitoksia (lähde: Luke 2021). Karttaan merkityt kalan maihintuontipaikat ovat viranomaisen nimeämiä kalasatamia ja purkupaikkoja, mutta osa niistä on tällä hetkellä kylmänä. Saaristomerellä on yhteensä 33 viranomaisen nimeämää kalasatamaa ja purkupaikkaa.
Saaristomeren Kalaleaderin alueella on useita kalan maihintuontipaikkoja, kalankasvattamoita ja kalanjalostuslaitoksia (lähde: Luke 2021). Karttaan merkityt kalan maihintuontipaikat ovat viranomaisen nimeämiä kalasatamia ja purkupaikkoja, mutta osa niistä on tällä hetkellä kylmänä. Saaristomerellä on yhteensä 33 viranomaisen nimeämää kalasatamaa ja purkupaikkaa.

Saaristomeren Kalaleaderiin kuuluvat kunnat sijaitsevat Saaristomeren rannikolla. Osa on tiheään asuttuja kaupunkeja ja osa harvaan asuttuja maaseutu- ja saaristoalueita. Kuntia on yhteensä 13, ja ne ovat pohjoisesta etelään Kustavi, Taivassalo, Mynämäki, Masku, Naantali, Raisio, Turku, Kaarina, Parainen, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari ja Salo. Alueen kokonaispinta-ala on 13 854 km2, ja yli puolet siitä on vesialuetta, pääasiassa merta.

Yhteensä noin 380 000 asukkaasta arviolta 30 000 asuu vakinaisesti saaristoalueella. Kuntien alueella on lähes 38 000 kesäasuntoa, ja vuosittain alueella vierailee satoja tuhansia matkailijoita. Korona-epidemia on lisännyt matkailua ja etätyöskentelyä saaristossa. Suurimpiin asuttuihin saariin on autolauttayhteys ja pienempiin liikennöivät yhteysalukset. Paraisilla ja Kemiönsaarella enemmistön kielenä on ruotsi. Myös Turku on kaksikielinen kaupunki.

Kalajaoston tärkein tehtävä on käsitellä Saaristomeren Kalaleaderille osoitetut rahoitushakemukset. Kalajaostossa on yhdeksän (9) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että ryhmässä ovat edustettuina julkinen taho (kunnat), yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Yksityinen henkilö voi olla esimerkiksi kalataloudessa toimiva yrittäjä. Kalajaoston jäsenten toimialueen on oltava Kalaleaderin alueella.

Esityksen jäsenistä voi tehdä kalaleaderin toimialueella toimiva henkilö, yritys tai yhteisö, minkä lisäksi kunnat tekevät esityksen omista edustajistaan.

Kalaleaderia hallinnoiva Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n kevät- tai syyskokous vahvistaa nimitykset.

Valinnoissa pyritään tasa-arvoon sukupuolten välillä, alueelliseen tasapuolisuuteen sekä edustavuuteen kalatalouden eri sektoreiden välillä.

Kalajaosto 2024

Kalajaosto 2023

Ohjesääntö, Saaristomeren Kalaleader 

Ajankohtaista

JÄSENEKSI SAARISTOMEREN KALALEADERIN KALAJAOSTOON

31.1.2022

Saaristomeren kalatalousryhmän toimikausi 2014 – 2020 on päättymässä kevään 2022 aikana. Kalatalouden paikallisessa kehittämisessä on käynnistämässä uusi ohjelmakausi 2021-2027. Kehitystyötä rahoitetaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, ja tämänhetkisen tiedon mukaan Suomen toimintaohjelma pääsisi käynnistymään viimeistään syksyllä 2022. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry on hakenut paikalliseksi kalatalouden toimintaryhmäksi myös uudelle ohjelmakaudelle strategialla […]

Lue lisää

TULOKSET – Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnan arviointi

5.7.2021

Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnan avoimeen arviointikyselyyn saatiin 37 vastausta. Suurin osa vastaajista oli kaupallisia kalastajia (16 vastaajaa). Vastaajamäärät olivat lähes identtiset vuoden 2017 määriin verrattuna, jolloin kyselyyn vastasi 38 henkilöä, ja heistä 15 oli kalastajia. Kalatalousryhmätoimintaan oltiin keskimäärin hyvin tyytyväisiä. Yksityiskohtaiset tulokset ja kommentit löytyvät linkistä, mutta yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: Kalatalousryhmätoiminta nähtiin tarpeellisena (4,4 pistettä […]

Lue lisää

Kommentoi yhteenvetoa Saaristomeren kalatalouden vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista

1.7.2021

Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun avoimeen SWOT-kyselyyn saatiin 33 vastausta, ja ne sisälsivät yhteensä huikeat 267 kommenttia alan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Kalatalousryhmän ohjausryhmä käsitteli vastaukset kokouksessaan 21.6. Mittava materiaali tiivistettiin pääotsikoiksi, joiden alle tuli muutama selittävä tai tarkentava rivi. Pyrimme edelleen tiivistämään SWOTia prosessin aikana. Nyt pyydämme kommenttejanne ohjausryhmän tiivistämästä SWOTista, ja pyydämme näkemyksiänne […]

Lue lisää