JÄSENEKSI SAARISTOMEREN KALALEADERIN KALAJAOSTOON

Saaristomeren kalatalousryhmän toimikausi 2014 – 2020 on päättymässä kevään 2022 aikana.

Kalatalouden paikallisessa kehittämisessä on käynnistämässä uusi ohjelmakausi 2021-2027. Kehitystyötä rahoitetaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, ja tämänhetkisen tiedon mukaan Suomen toimintaohjelma pääsisi käynnistymään viimeistään syksyllä 2022.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry on hakenut paikalliseksi kalatalouden toimintaryhmäksi myös uudelle ohjelmakaudelle strategialla ”Kalalla kärkeen!”. Maa- ja metsätalousministeriön alustavan tiedonannon mukaan hakemus olisi hyväksytty. Ryhmiä kutsutaan jatkossa kalaleadereiksi ja niiden toiminnasta vastaavia elimiä kalajaostoiksi.

Kalajaostossa on yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että jaostossa ovat edustettuina julkinen taho (kunnat), yhteisöt (järjestöt, yhdistykset ja suuret yritykset) sekä yksityiset henkilöt (alueen asukkaat ja pienet yritykset). Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kalajaoston tärkein tehtävä on käsitellä sille osoitetut rahoitushakemukset.

Kunnat valitsevat omat edustajansa. Otamme nyt vastaan ehdotuksia kalajaoston yhteisö- ja henkilöjäseniksi sekä näiden varajäseniksi. Jäseniltä toivotaan kalatalousalan asiantuntemusta. Yksityinen henkilö voi olla esimerkiksi kalataloudessa toimiva yrittäjä. Myös nykyisiä jäseniä voi ehdottaa. Ehdotettujen henkilöiden toimialueen on oltava Kalaleaderin toiminta-alueella. Alueeseen kuuluvat Kustavi, Taivassalo, Mynämäki, Masku, Naantali, Raisio, Turku, Kaarina, Paimio, Sauvo, Salo, Parainen ja Kemiönsaari.

Pyydämme ehdotuksianne maaliskuun loppuun mennessä. Kalaleaderia hallinnoiva Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n kevätkokous vahvistaa nimitykset.

Lisätietoa Saaristomeren Kalaleaderista kalatalousryhmä-valikosta.

Nykyinen kalatalousryhmän ohjausryhmä

KALATALOUSRYHMÄ – FISKEAKTIONSGRUPP 2021
*) jäsenajasta 2×2 vuotta yhtäjaksoisesti täyttynyt
JÄSEN – ORDINARIE HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN – SUPPLEANT
Julkinen taho – Offentlig
*) Engblom Henry / Kemiönsaari – Kimitoön Lehtola Teijo / Salo
*) Hörkkö Jari-Antti / Naantali – Nådendal *) Mäki Olli-Pekka / Turku – Åbo
Lehtinen Jukka / Kustavi – Gustavs Ylhäinen Taito / Masku
Yhteisöt – sammanslutningar
*) Sahlstén Olavi / Airisto-Velkuan kalatalousalue
ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
*) Antila Janne / Velkuan kalastajaseura
Niinikorpi Anu / Länsi-Suomen kalatalouskeskus Granström Olav / Åbolands Fiskarförbund
*) Mattsson Kaj / Åbolands Fiskarförbund Rannikko Petri / Länsi-Suomen kalatalouskeskus
Yksityiset – privat
*) Lerche Olof / Parainen – Pargas Hakalax Roger / Kemiönsaari – Kimitoön
Toivonen Saija / Mynämäki – Virmo Lindström Teijo / Taivassalo – Tövsala
Penttinen Kari / Parainen – Pargas *) Eskola Leena / Parainen – Pargas