Habitability – Elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet Teemaverkoston ensimmäinen koulutuspäivä 1.2.2022 klo 13

Habitability – Elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet
Teemaverkoston ensimmäinen koulutuspäivä 1.2.2022 klo 13

Asuttavuus, bobarhet, habitability
Asuttavuus on erityisesti pienten saaristoyhteisöjen tarkastelua ja kehittämistä varten kehitetty
työkalu. Asuttavuuden käsite on läheistä sukua YK:n kestävän kehityksen tavoitteille ja Agenda
2030:lle. Asuttavuus tuo globaalit kestävyystavoitteet paikalliselle tasolle ja tekee niistä
konkreettisempia. Saaristoyhteisön asuttavuus tarkoittaa, että asukkaille on työpaikkoja, asuntoja,
koulu, lauttayhteyksiä, yhteisöllisyyttä – kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen
pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä meri- tai vesialueesta.
Asuttavuuden käsite kehitettiin Ahvenanmaalla. Kökarin saarella, vuosina 2018-20.
Asuttavuusanalyysissa arvioidaan yhteisön toimivuutta ja toimintamahdollisuuksia seitsemällä
osa-alueella, jotka ovat paikallistalous, ympäristö sekä maalla että vesillä, energia, vesihuolto,
kunnalliset palvelut, paikallisidentiteetti ja hyvinvoivat ihmiset. Tarkastelu tapahtuu 45 eri
indikaattorin avulla.

Habitability-verkosto
Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin
Saaristoinstituutille rahoitusta Habitability-verkostoa varten vuosiksi 2022-23. Yhteistyökumppaneina
hankkeessa on 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, sekä Suomen saaret ry. Teemme
yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.
Habitability-verkoston toiminnalla ja saariston asuttavuuden tarkastelulla on kaksi yhtä tärkeää
tavoitetta. Ensinnäkin haluamme vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja
tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana. Toiseksi haluamme saada aikaan toimivan,
maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston. Yhdessä olemme vahvempia!

Asuttavuusanalyysejä ja saaristo-osaamista
Toivomme, että hankkeen myötä tullaan tekemään asuttavuusanalyysejä monista eri puolilla Suomea
olevista saarista. Asuttavuusanalyysi voi tehdä näkyväksi, mitä asuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä
kunkin saaren kohdalla tulisi kohentaa, mutta myös nostaa esille jo olemassa olevia vahvuuksia.
Asuttavuusanalyysi voi toimia saaren tai saaristoalueen kehittämisen lähtökohtana. Esimerkiksi Kökar
sai yli 1 miljoonan euron EU-rahoituksen osittain sen perusteella, että heidän tekemänsä
asuttavuusanalyysi toi esille selkeitä kehittämiskohteita saaren energiahuollossa.
Myöskään kansallisella tasolla ei toistaiseksi ole olemassa riittävästi luotettavaa ja laadukasta tietoa
maamme asutuista saarista. Emme varmaksi tiedä edes, miten monta niitä on! Viranomaispäätökset
ja lakien valmistelu tehdään olemassa olevan tiedon pohjalta, ja siksi saaristoalueisiin liittyvä tutkimus
ja tiedon kerääminen on erittäin tarpeellista. Asuttavuusanalyysit omalta osaltaan tuottavat tätä
päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että saamme mukaan
mahdollisimman monia erilaisia saaria eri puolilta Suomea.

Osallistuminen verkoston koulutuspäiviin
Åbo Akademin Saaristoinstituutti järjestää Habitability-verkostolle koulutuksia, työpajoja ja
tapaamisia liittyen asuttavuuteen verkostoon osallistuvilla saaristoalueilla. Verkosto on kaksikielinen
ja toimii sillanrakentajana erikielisten saaristoalueiden välillä. Tulemme järjestämään kahdeksan
työpajaa liittyen asuttavuusanalyysin osa-alueisiin. Näistä neljä tulee olemaan lähitapaamisia, ja
näiden neljän lähitapaamisen osallistujat nimeävät Leader-ryhmät ja Suomen saaret ry. Etänä
toteutettavat koulutustapahtumat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille ja ne ovat maksuttomia.
Verkoston tapaamisissa osallistujat saavat tietoa ja ohjausta asuttavuuden käsitteestä ja sen
hyödyntämisestä. Tapaamiset ovat myös tilaisuus yhteistyöhön ja kokemustenvaihtoon, mahdollisuus
kuulla uusimmasta saari- ja saaristotutkimuksesta sekä tavata saarilla asujia eri puolilta Suomea.
Tutustumme myös muihin eurooppalaisiin verkostoihin ja siihen, miten ne toimivat, ja tapaamme
niiden edustajia.

”Työpaja 1 – Habitability-verkostosta ja asuttavuusanalyysista” järjestetään tiistaina
1.2.2022 klo 13-16.
Koulutuspäivä toteutetaan etänä Zoom-yhteydellä ja se on ilmainen ja avoin kaikille
kiinnostuneille. Ilmoittaudu tästä.

Toivomme mukaan monia osallistujia kaikilta Suomen saaristoalueilta!
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu myös saaristoverkoston meidän toiminta-alueen sähköpostilistalle lähettämällä sähköposti Minna Boströmille.

Minna Boström, I samma båt-samassa veneessä rf ry:n yhteyshenkilö, minna.bostrom@sameboat.fi, +358 400 718913
Cecilia Lundberg, koordinointi, Cecilia.Lundberg@abo.fi, +358 2 2154950
Pia Prost, projektivastaava, Pia.Prost@abo.fi, +358 50 3381710
Christian Pleijel, habitability-käsite, christian@pleijel.ax
Annina Kainu, luennoitsija, Annina.Kainu@abo.fi, +358 50 4698219
Mia Henriksson, viestintä, Mia.Henriksson@abo.fi, +358 50 4013511