Artikkelisarja KESTÄVÄ YHDISTYS: hanketoimijan opas

Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat kehittäneet oppaan kestävän kehityksen huomioimiseen yhdistystyössä. Oppaassa käsitellään ekologista-, sosiaalista-, kulttuurista- ja taloudellista kestävyyttä.

Ekologisesta kestävyydestä käsitellään aiheita:

 • Kiertotalous
 • Kestävät ruokavalinnat
 • Jakamistalous ja yhteiskäyttö
 • Energiatehokkuus
 • Kestävä liikkuminen
 • Ympäristön ja luonnonsuojelu

Sosiaalisesta kestävyydestä käsitellään aiheita:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Yhteisöllisyys ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Tasa-arvoisuus

Kulttuurisesta kestävyydestä käsitellään aiheita:

 • Kulttuuriympäristön vaaliminen ja elävöittäminen
 • Kulttuuriperintö ja historiatietous
 • Monikulttuurisuus ja moninaisuus

Ja taloudellisesta kestävyydestä käsitellään aiheita:

 • Resurssiviisaus
 • Kustannustehokkuus

Linkki oppaaseen:

Hanketoimijan_opas_kestavan_kehityksen_huomioimiseen

Opasta käyttämällä yhdistys voi saada ideoita siihen miten hankkeessa voi huomioida kestävän kehityksen periaatteet. Oppaassa on myös koostettu lista jossa voi ruksata eri toimia jotka omasta mielestä toteutuu hankkeessa. Halutessa koosteen voi vaikka liittää hanke-hakemukseen, tai avata Hyrrän kohdassa:

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen

 

I samma båt-Samassa veneessä rf ry:n hankkeiden valintakriteeri nro2:

Huomioidaanko hankkeessa kestävän kehityksen periaatteet (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen)?

Ei ollenkaan 0p

Joku periaatteista huomioidaan 1p

Hanke on selvästi suunnattu kestävyyskysymyksiin 2p