Artikkelisarja KESTÄVÄ YHDISTYS: keskusteluillan antia

Kestävä ja ilmastoviisas tulevaisuus-hankkeen puitteissa Paraisilla pidettiin keskusteluilta 26.9.2023  yhdistysten kestävyystyöstä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä edustajia kuudesta yhdistyksestä. Keskusteltiin vapaamuotoisesti siitä mitä oma yhdistys on tehnyt kestävyystyön hyväksi ja miten asioita voisi edistää tulevaisuudessa.

Natur och miljö rf:n edustaja kertoi oman yhdistyksensä kestävyyssuunnitelmatyöstä. Se perustuu YK:n kansainvälisiin tavoitteisiin ja työhön osallistettiin koko henkilökunta. Suomen partiolla on oma vastuullisyystyöryhmä ja partiossa kestävyystyö on jo todella pitkällä. Partiolla on hiilineutraali partio ohjelma ja partiossa on käytössä Kestävästi partiossa tunnus jota eri partion paikalliset yhdistykset (lippukunnat) voivat hakea (https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/ ). Perustana on kriteeristö jonka perusteella tunnusta voi hakea (https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/kriteerit-2/ ). Kriteeristössä huomioidaan osa-alueet ympäristökasvatus, ruoka, hankinnat, kierrätys, kolot ja kämpät, liikkuminen, partiomatkailu ja esteiden madaltaminen. Puhuimme pitkään juuri kriteeristöistä, ja siitä että ne voivat motivoida konkreettisesti kestävyystoimiin, mutta myös siitä että järjestelmän on oltava tarpeeksi helppo mutta myös haastava että se oikeasti toimii. Kriteereissä voidaan miettiä myös sitä, että mitkä asiat ovat sellaisia mistä yhdistys oikeasti voi olla vastuussa. Veneilykerhot voivat hakea satamalle Pidä Saaristo Siistinä Roope satamatunnuksen (https://pidasaaristosiistina.fi/tyomme-vesilla-ja-maissa/palvelut-satamille/roope-satamaohjelma/) ja esimerkiksi Paraisten Gullkrona kryssarklubben yhdistyksellä on myös oma ympäristöstrategia, Roope-satama tunnuksen lisäksi.

Varsinais-Suomen kylät ry tekevät ilmastotyötä useamman hankkeen kautta (mm Leaderryhmä Varsin hyvän kautta rahoitettu Ilmastokestävä kylä-hanke). Hankkeissa autetaan kyläyhdistyksiä tekemään ilmastosuunnitelmia sekä varautumiseen liittyviä toimenpiteitä ja suunnitelmia. Keskustelimme siitä että ilmastoasioihin liittyvä sanasto on haastava ja usein vaikeasti ymmärrettävää, ja toimijoiden tietotaso voi olla hyvin eritasoista. Tämä on hyvä huomioida yhdistysten kestävyystyössä.

Partiossa ja Natur och miljön rf luontokoulutoiminnassa ympäristökasvatus on ihan toiminnan keskiössä. Saaristomeren biosfäärialue on toinen organisaatio meidän toimintaalueella, joka kehittää lasten- ja nuorten ympäristökasvatusta. Biosfäärialue on hankkeiden kautta tuottanut useita ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä materiaaleja joita voi käyttää kouluissa ja päiväkodeissa. Näistä uusin on kouluissa käytettävä materiaali Kestävyyspolku (ruotsiksi, suomenkielinen sivu työn alla: https://sites.google.com/edu.pargas.fi/hallbarhetsstigen-pargas-stad/startsida ).

Itse olemme I samma båt-samassa veneessä rf ry yhdistyksessä pyrkineet huomioimaan kestävää kehitystä eri tavalla toiminnassamme. Uuden kauden strategiassa ympäristö- ja ilmastohankkeille on oma painopiste ja siihen on varattu yhteensä 630 000€ hankerahaa vuosille 2023-2027.  Yhdistyksen hallituksen hankkeiden valintakriteereissä on yksi kriteeri missä arvioidaan miten hanke huomioi kestävän kehityksen periaatteet, sekä yksi kriteeri siitä edistääkö hanke ympäristön hyvää tilaa tai ilmastonkehitystä. Hallinnoinnissa pyrimme huomioimaan kestäviä ratkaisuja hankinnoissa ja matkailussa ja panostamalla henkilöstöasioihin. Olemme myös edistäneet alueen kehitystä omilla hankkeilla, mm Kestävä ja ilmastoviisas tulevaisuus-hanke joka loppuu nyt vuoden 2023 lopussa.

Vaikka hanke loppuu, toivomme että yhdistykset voivat saada inspiraatiota oman toiminnan kehittämiseen näistä eri esimerkeistä, ja työ jatkuu varmasti, sekä meillä että eri yhdistyksissä. Pyrimme myös tulevaisuudessa nostamaan esiin hyviä esimerkkejä tähän teemaan liittyvistä asioista.

 

Parainen 15.12.2023

Minna Boström, toiminnanjohtaja