TULOKSET – Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnan arviointi

Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnan avoimeen arviointikyselyyn saatiin 37 vastausta. Suurin osa vastaajista oli kaupallisia kalastajia (16 vastaajaa). Vastaajamäärät olivat lähes identtiset vuoden 2017 määriin verrattuna, jolloin kyselyyn vastasi 38 henkilöä, ja heistä 15 oli kalastajia.

Kalatalousryhmätoimintaan oltiin keskimäärin hyvin tyytyväisiä. Yksityiskohtaiset tulokset ja kommentit löytyvät linkistä, mutta yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

  • Kalatalousryhmätoiminta nähtiin tarpeellisena (4,4 pistettä max 5:stä)
  • Tiedotus on avointa ja luotettavaa (4,3 / 5)
  • Tiedotus ja yhteydenpito on riittävää (4,2 / 5)
  • Neuvonta ja muu avustaminen on kohtuullisen riittävää (3,9 / 5)
  • Vastaajien yhteistyö ryhmän kanssa toimii keskimäärin hyvin (3,9 / 5)

Kaksi selkeämpää muutosta verrattuna vuoden 2017 tuloksiin tuli esille. Kaupalliset kalastajat eivät keskimäärin kokeneet yhteistyötä kalatalousryhmän kanssa enää niin hyväksi kuin vuonna 2017, kun taas kuntien arviot olivat yleisesti selvästi parantuneet. Yhteistyölle heikoimmat arviot antaneet kalastajat toivoivat enemmän tukitoimia uusien ja nuorten kalastajien kohdalla, tiukempaa otetta päättäjiin ja käytännönläheisempiä hankkeita rannikkokalastuksen kuolonkierteen pysäyttämiseksi.

TULOKSET – Saaristomeren kalatalousryhmän toiminnan arviointi

Vastaukset ja kehittämisehdotukset otetaan huomioon, kun työstämme uutta strategiaa vuosille 2021 – 2027.