Kommentoi yhteenvetoa Saaristomeren kalatalouden vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista

Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun avoimeen SWOT-kyselyyn saatiin 33 vastausta, ja ne sisälsivät yhteensä huikeat 267 kommenttia alan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista.

Kalatalousryhmän ohjausryhmä käsitteli vastaukset kokouksessaan 21.6. Mittava materiaali tiivistettiin pääotsikoiksi, joiden alle tuli muutama selittävä tai tarkentava rivi. Pyrimme edelleen tiivistämään SWOTia prosessin aikana.

Nyt pyydämme kommenttejanne ohjausryhmän tiivistämästä SWOTista, ja pyydämme näkemyksiänne myös kalatalouden keskeisistä tarpeista, suurimmista kehityskohteista ja mahdollisuuksista.

Linkki kyselyyn https://forms.gle/qvJxwa8Ce94ErBiz5

Vastausaika on 1.7.-15.8.

Työ jatkuu syksyllä strategian toimenpiteiden valinnalla. Strategisten painopisteiden ja toimenpiteiden tulee olla johdonmukaisesti johdetut valmisteluprosessissa aiemmin saatujen tietojen ja tulosten pohjalta.