Myönnetty tuki: Högsåra byalag rf/ Högsåran Kejsarhamnen käymäläuudistus

De kejserliga toaletterna (”Keisarilliset käymälät”)

Högsåran Kejsarhamnen satama on peräisin tsaari Aleksanteri III:n ajoilta. Tsaari vieraili satamassa lukuisia kertoja 1880-luvulla, ja suojaisaa tasankoa on siitä lähtien kutsuttu Kejsarhamnen satamaksi. Nykyaikana Kejsarhamnen satamaa ovat käyttäneet huviveneet sen erinomaisen sijainnin ansiosta Turun ja Hangon välillä. Vierasveneiden vuosittainen määrä lähentelee 2000:ta (vertailun vuoksi, Nauvossa noin 6000 venettä).
Keisarilliset käymälät -hankkeen toteuttaa Högsåra byalag rf  Kejsarhamnen satamassa. Kyläyhdistys modernisoi käymäläjärjestelmää ja päivittää sen käyttäjäystävällisyyttä. Tavoitteena ovat ekologiset käymälät, jotka kuluttavat enintään yhden litran vettä per huuhtelu, jotka on helppo pitää puhtaana ja joiden tyhjennys ei aiheuta ongelmia tai suuria kustannuksia. Nykyiset käymälät on vaikea tyhjentää ja ne on tyhjennettävä kerran viikossa, mikä on kallista. Tavoitteena on myös lisätä käyttömukavuutta liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta. Nykyisissä käymälöissä on korkeat portaat, jotka tekevät pyörätuolin käytön mahdottomaksi. Uusi käymälä auttaisi paitsi satamakävijöitä myös kyläyhdistyksen ylläpitämän Jungfrusundin museon kävijöitä, kioskin asiakkaita, uimakoulun ja purjehduskoulun asiakkaita sekä muita Kejsarhamnenissa järjestettäviä tapahtumia. Satamassa vierailee myös paljon melojia, pyöräilijöitä ja kävelijöitä. Käymälöiden parantaminen parantaa pyörätuolin käyttäjien esteettömyyttä ja parantaa Keisarinsataman palvelutasoa. Kalliit käymälätyhjennykset vähenevät myös. Käymälöiden kunnostus toteutetaan keväällä 2024, jotta ne ovat valmiina kesäkaudeksi. Vanhat käymälät jäävät varalle.
Hakija: Högsåra byalag rf
Kokonaiskustannus: 18 473,39 €
Julkinen tuki: 12 007,70 €