Myönnetty tuki: Åbolands ungdomsförbund rf/Ungnyckel

Åbolands Ungdomsförbund toteuttaa hankkeen, joka on Turunmaan nuorisotoiminnan koordinointihanke. Hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen nuorisoalan eri toimijat, jotta toimintaa ja resursseja voitaisiin koordinoida paremmin ja jotta toiminta olisi tulevaisuudessa kestävämpää. Mukana on myös nuoria, jotta nuorten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia vahvistetaan.
Kaksivuotisen hankejakson jälkeen Turunmaalla on toimiva verkosto nuorille ja nuorten kanssa, jotka toimivat itsenäisesti ja yhdessä saariston nuorten hyväksi. Verkosto voi yhdessä järjestää nuorille vapaa-ajan toimintaa, tapahtumia ja kursseja sekä tarjota mahdollisuuksia työhön ja taitojen kehittämiseen. Hankkeen ensisijainen toiminta-alue on Parainen ja Kemiönsaari.
Kokonaisbudjetti: 66 400,00 €
Julkinen tuki: 46 480,00 €