KALAJAOSTO KÄSITTELEE HAKEMUKSIA SEURAAVAN KERRAN SYYSKUUN LOPULLA

Saaristomeren Kalaleader edistää alueensa elinkeinokalataloutta ja kalastusmatkailua rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka edistävät Kalalla kärkeen! -strategian tavoitteiden toteutumista.

Hankehaku on jatkuva, mutta jos haluat hakemuksesi kalajaoston seuraavaan kokoukseen, hakemuksen on oltava Hyrrässä viimeistään 12.9.

RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Kaikille pakolliset valintakriteerit:

  • Hanke on Kalalla kärkeen! -strategian sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen toimintaohjelman mukainen
  • Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin
  • Hakijan kyky ja resurssit ovat riittävät toteuttamaan hanke suunnitellusti

Lisäkriteerit:

  • Hanke lisää kalatalousyritysten kannattavuutta
  • Hanke lisää osaamista
  • Hanke on innovatiivinen
  • Hanke edistää yhteistyötä, verkostoitumista ja/tai viestintää
  • Hanke edistää kestävyyttä

Lisäkriteerit ovat kaikissa painopisteissä samat. Hankkeen on saatava pisteitä vähintään kolmesta lisäkriteeristä.

RAHOITUSPERIAATTEET

Kalaleaderilla on käytettävissään hanketukiin noin 112 000 euroa vuodessa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto ohjelmakauden 2022 – 2027 aikana (EMKVR).

Kalajaosto päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella ottaen huomioon käytettävissä olevan rahoituskehyksen.

Maksimitukitasot ovat:

  • yleishyödyllisissä investoinneissa korkeintaan 80 %
  • yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa max-tuki on pääsääntöisesti 80 %, mutta erityistapauksissa tuki voi harkinnan mukaan olla jopa 100 %

Hankekohtainen tuki voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 30 000 €.

Hankkeelle vastikkeetta tehty työ voidaan hyväksyä osaksi hankkeen yksityistä rahoitusta.

Saaristomeren Kalaleader ei rahoita yksityisiä investointeja.