He kalastavat kaikille

30.4.2020

Näin suomalaisen työn juhlan aattona esittelyvuorossa on itseoikeutetusti koko Saaristomeren ammattikalastajakunta ja heidän työnsä positiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset. Kalastajan työnä on kalastaa kaikille, ja sivutuotteena meri ja ilmasto hyötyvät. Sankarimme haluavat olla mukana toteuttamassa Suomen hallitusohjelmaan kirjattua Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa.

Kotimaisen kalan edistämisohjelma on parhaillaan valmisteilla, ja sen tavoitteena on nimensä mukaisesti lisätä kotimaisen kalan käyttöä. Suomen kalatuotteiden omavaraisuusaste on enää noin 20 prosenttia, josta mereltä pyydetyn kalan osuus on vain muutama prosentti.

 

Kalan käytön lisäämisellä tavoitellaan useita yhteiskunnallisia positiivisia vaikutuksia. Se luo työpaikkoja ja toimeentuloa, vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja pienentää ruokavalion ilmastovaikutuksia. Suomalaisen luonnonkalan hiilijalanjälki on noin kymmenen kertaa pienempi kuin naudanlihalla ja noin kolme kertaa pienempi kuin sian- tai broilerinlihalla.

Kotimaisen luonnonkalan käyttö pienentää myös vesistöjemme ravinnekuormaa. Jokaisen nostetun kalatonnin mukana vesistöistä poistuu kalalajista riippuen 4-8 kiloa rehevöittävää fosforia. Saaristomeren sankareiden saaliin*) mukana merestä poistuu vuositasolla noin 100 tonnia fosforia. Tämä on noin puolet siitä fosforimäärästä, mitä neljä suurinta Saaristomereen laskevaa jokea normaalivuotena mereen tuovat.

Kalastuksella on myös suuri paikallinen merkitys saariston elinvoiman ja kulttuurin ylläpitäjinä. Saaristo pysyy elävänä siellä vakituisesti asuvien ihmisten ansiosta. Vain elävä saaristo kykenee tuottamaan palveluja esimerkiksi matkailijoille. Saaristomeren saariston ja rannikon elinvoimaa ylläpitää noin 70 päätoimista ja 120 sivutoimista ammattikalastajaa.

Kotimainen kala on siis paljon, paljon enemmän kuin vain hyvää syötävää.

Jotta edistämisohjelman tavoitteet voivat toteutua, sen tulee luonnollisesti tarjota työkalut myös alkutuotannon toimintaedellytysten ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Kalastajien toimintaympäristössä tämä tarkoittaa pikaisia toimenpiteitä hylje- ja merimetsovahinkojen vähentämiseksi sekä meren hyvän tilan edistämiseksi. Kun toimintaympäristö saadaan kuntoon, uusia kalastajia tulee varmasti.

Saaristomeren ammattikalastajat ansaitsevat kiitoksen arvokkaasta elämäntyöstään kalaa syövien kuluttajien, Itämeren ja ilmaston hyväksi! Uskon, että kotimaisen kalan edistämisohjelma on yksi työkalu matkallanne kohti valoisaa tulevaisuutta!

 

*) Silakka, kilohaili ja kuore yhteensä 20 – 25 Mkg. Muut noin 1Mkg.

Kuva on otettu kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyllä helmikuussa 2018. Kuvassa on mukana myös Selkämeren ammattikalastajia.

 

#kalaakaikille

#kalaakaupunkilaisille

#respect