Elonkirjoa yhdistysvoimalla!

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry:n tarmokas porukka edistää kestävää kehitystä konkreettisin ekoteoin ympäröivän luonnon ja kaikkien kyläläisten hyväksi. Luonnon monimuotoisuus on avainsanana: tätä edistävä biodiversiteettialue on valmisteilla ja kylän suurin hyönteishotelli on rakennettu. Lisäksi pyörii roskienkeruukampanja ja keväällä järjestettiin keskustelutilaisuuksia, joissa asiantuntijoiden opastuksella saatiin käytännönläheistä tietoa mm. vieraslajitorjunnasta ja luonnon monimuotoisuutta edistävästä puutarhanhoidosta.

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry hoitaa Asmandiaksi nimettyä ulkoilualuetta luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Biodiversiteettiä edistävä maankäytön suunnitelma on jo tehty ja alueen kasvillisuus on inventoitu. Lupaavia kasvilöytöjäkin on jo tehty. Näiden niittykasvien luontaista esiintymistä tuetaan poistamalla vieraslajeja ja niittämällä heinikkoa.

Tämän lisäksi tehdään kesällä 2023 metsän reunasta joen rantaan ulottuva biodiversiteettikäytävä, johon istutetaan kotimaisia kukkivia puita ja pensaita. Istutustyöhön kutsutaan mukaan kaikki halukkaat, sillä tavoitteena on, että biodiversiteettikäytävä koostuu alueen asukkaiden pihoilta ja puutarhoista saaduista lahjoituksista, joista lahjoittajat sitoutuvat pitämään huolta ensimmäisen kasvukauden ajan. Lajit valitaan siten, että pölyttäjähyönteisille ja muille ötököille riittää ruokaa koko kasvukauden ajan. Kun puut ja pensaat kasvattavat hedelmiä ja marjoja, ovat ne kaikkien kävijöiden – ihmisten ja eläinten – vapaasti naposteltavissa.

Asmandian niityllä kasvaa mm. ahomansikka. Kuva: Minna Hautio

-Lajikato on tunnettu tosiasia ja jokainen voi tehdä paljonkin sen estämiseksi, kun vain tietoa on tarjolla. Kun kehitämme Asmandian luonnonympäristöä monipuolisesti, alue voi paremmin ja palvelee kaikkia, niin luontoa itseään kuin ihmisiäkin. Samalla voimme oman tekemisemme kautta antaa tietoa ja havainnollistaa asukkaille, miten luonnonympäristöä voi monipuolistaa. Tärkeä viiteryhmä ovat myös vieressä sijaitsevat koulu ja luontopäiväkoti, jotka voivat hyödyntää aluetta luonto- ja ympäristökasvatuksen osana, toteaa yhdistyksen sihteeri Minna Hautio.

Yhdistys halusi myös kiinnittää huomiota roskaamiseen. Sen vähentämiseksi alueen asukkaat saivat kiinnittää omiin roskiksiinsa tarran, joka antaa ohikulkijalle luvan laittaa maasta poimimansa tai mukana kuljettamansa roskan siihen. Yhdistyksen toimesta on nyt lisätty roskiksia myös kevyen liikenteen risteyskohtiin. Roskasäiliöihin on kiinnitetty tarrat, joissa kannustetaan laittamaan roskat roskiksiin sen sijaan, että ne heitettäisiin maahan.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Marjut Renvall liimaa tarraa Asmandian omaan roskikseen. Kuva: Minna Hautio

Ötököiden talvea varten yhdistys rakensi ja asensi kylän suurimman hyönteishotellin Asmandiaan. Teon tarkoituksena oli paitsi auttaa Asmandian hyönteisiä talvehtimaan, myös kannustaa kaikkia muitakin rakentamaan hyönteishotelleja pihoilleen.

-Kutsuimme alueen yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sisustamaan oma, oikeaoppisesti tehty “hyönteishuoneensa” hotelliin. Kiinnostus on ollut runsasta ja joudummekin kohta sellaisen positiivisen ongelman eteen, että ehkä pitää rakentaa toinenkin hotelli, kertoo Minna Hautio.

Kulunut kesä on ollut Asmandiassa puuhakasta aikaa. EkoTeko-hanke ja sen Ekosparraamo siivittivät kestävän kehityksen ideointia alkukeväästä niin hyvin, että kyläyhdistys päätti hakea Leader-rahoitusta toimenpiteisiin, joilla ideat pantaisiin täytäntöön.

-Ekoteoista on tiedotettu yhdistyksen Facebook- ja nettisivuilla, ja keväällä pidettyihin asiantuntijailtoihin saapui ilahduttavan paljon väkeä. Roskistarrat ovat tehneet kauppansa niin hyvin, että niitä on täytynyt tilata lisää. Yhteisö pidetään ajan tasalla erilaisista toimenpiteistä ja kevään istutuksiin tähtäävä tiedotuskampanja aloitetaan jo tämän vuoden syksyllä. Biodiversiteettikäytävän pohjaa on jo alettu pohjustaa ja se näkyy tällä hetkellä maastossa kyntöjälkenä, iloitsee Hautio yhdistyksen työn hedelmistä.

 

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry:n tavoitteena on edistää Mynämäen Asemanseudun kylien elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Yhdistyksestä tuli virallisesti yhdistys vuonna 2010, mutta aktiivista kylätoimintaa alueella on ollut jo 40 vuotta. 

Yhdistyksen yhteystiedot http://www.mynamaenasemanseutu.net/, facebook-sivut: Asemanseudun ihmeet / luontopolku sekä Asmandia

Etusivun artikkelikuva: Asmandiassa sijaitsevasta hyönteishotellista voivat yhdistykset ja muut yhteisöt varata oman ”huoneen”, jonka sisustavat oikeaoppisesti. Kuva: Hannu Hynnä.