Artikkelisarja KESTÄVÄ YHDISTYS: Vinkkejä kestävään yhdistystyöhön

Kestävä kehitys ja ympäristötyö organisaatiossa ei saisi olla itsetarkoitus. Kattavista toimintasuunnitelmista tai ympäristöstrategioista ei ole käytännön hyötyä, jos niitä ei toimeenpanna käytännön toimenpiteillä. Kestävä kehitys on meidän kaikkien vastuulla, ja on tärkeää, että myös yhdistykset tunnistavat oman roolinsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa kestävämpään suuntaan. Tässä muutamia konkreettisia vinkkejä alkuun:

 

  1. Kartoita ensin, mitä kaikkea yhdistys tekee ja miten se voi vaikuttaa ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Sameboat.fi-sivustolla julkaistun artikkelisarjan artikkelissa 1 olemme avanneet näitä kolmea eri osa-aluetta kestävän kehityksen teemasta. Suurimmat ekologiseen kestävyyteen vaikuttavat osa-alueet ovat liikenne, energiankäyttö ja erilaiset hankinnat.

 

  1. Mieti käytännön asioita. Mihin voit vaikuttaa ja mihin et voi vaikuttaa. Mitä käytännön toimenpiteitä aiotte toteuttaa ja kuka ne toteuttaa. Tarkoituksena ei ole, että organisaation ympäristötyöstä tulisi taakka, vaan että voidaan tehdä pieniä toimia, joista sitten tulee rutiinia työssä. Usein aivan pienillä keinoilla voidaan saada aikaan suuria muutoksia.

 

  1. Laadi mahdollisimman käytännönläheinen suunnitelma, jossa on selkeät toimenpiteet. Suunnitelma, joka toimii käytännössä ja on toteutettavissa organisaation käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Päivitä suunnitelma säännöllisesti.

 

  1. Arvioi! On tärkeää arvioida työtä jälkikäteen ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Kestävän kehityksen työ voidaan integroida yhdistystyöhön ja esittää vuosikertomuksessa ja toimintasuunnitelmassa.

 

  1. Rahoitus ja hankkeet. On tärkeää sisällyttää kestävä kehitys osaksi organisaation normaalia toimintaa. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen kehittää tiettyä asiaa intensiivisemmin tai ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin ympäristöystävällisempien investointien muodossa. I samma båt–Samassa veneessä ry:stä voi hakea hankerahoitusta sekä ilmastoa ja ympäristöä hyödyttäviin investointeihin (esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput, muut energiatehokkuutta edistävät ratkaisut) että kehittämishankkeisiin, joissa kehitetään kestävän kehityksen työtä tietyn teeman puitteissa tai koulutukseen tai tiedon levittämiseen. Lisätietoja on alla olevassa oppaassa:

Ympäristö- ja ilmastohankkeet käsikirja

 

Onko teidän yhdistyksessä tehty hyvää kestävyystyötä? Ole meihin yhteydessä niin voimme jakaa hyviä malleja eteenpäin.

 

Lähteet:

https://ansvarsfullt.se/forening/

https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/djur-natur-och-miljo/artikel/hallbar-forening/