Tervetuloa keskusteluiltaan yhdistysten roolista kestävän kehityksen työssä!

Osallistumme Kestävän kehityksen viikkoon järjestämällä Keskusteluillan yhdistysten kestävyystyöstä Ravintola Kamussa Paraisilla tiistaina 26.9 klo. 18-19:30

 • Natur och Miljö rf kertovat kestävän kehityksen suunnitelmastaan
 • Varsinais Suomen kylät kertovat ilmastohankkeistaan
 • Biosfäärialue kertoo kestävyyskasvatuksesta
 • Leader kertoo Kestävä ja ilmastoviisas saaristohankkeesta
 • + mahdollisia muita puheenvuoroja ja vapaata keskustelua

Tilaisuus on kaksikielinen niin että jokainen puhuu omaa kieltään.

Tarjoilua ajatellen tarvitsemme ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 18.9: minna.bostrom@sameboat.fi, 0400-718913

 

 

KALALEADERIN HANKEHAKU ON JATKUVA

Saaristomeren Kalaleader edistää alueensa elinkeinokalataloutta ja kalastusmatkailua rahoittamalla yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka edistävät Kalalla kärkeen! -strategian tavoitteiden toteutumista.

Hankehaku on jatkuva, mutta jos haluat hakemuksesi kalajaoston seuraavaan kokoukseen, hakemuksen on oltava Hyrrässä viimeistään 12.10.

RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Kaikille pakolliset valintakriteerit:

 • Hanke on Kalalla kärkeen! -strategian sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen toimintaohjelman mukainen
 • Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin
 • Hakijan kyky ja resurssit ovat riittävät toteuttamaan hanke suunnitellusti

Lisäkriteerit:

 • Hanke lisää kalatalousyritysten kannattavuutta
 • Hanke lisää osaamista
 • Hanke on innovatiivinen
 • Hanke edistää yhteistyötä, verkostoitumista ja/tai viestintää
 • Hanke edistää kestävyyttä

Lisäkriteerit ovat kaikissa painopisteissä samat. Hankkeen on saatava pisteitä vähintään kolmesta lisäkriteeristä.

RAHOITUSPERIAATTEET

Kalaleaderilla on käytettävissään hanketukiin noin 112 000 euroa vuodessa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto ohjelmakauden 2022 – 2027 aikana (EMKVR).

Kalajaosto päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella ottaen huomioon käytettävissä olevan rahoituskehyksen.

Maksimitukitasot ovat:

 • yleishyödyllisissä investoinneissa korkeintaan 80 %
 • yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa max-tuki on pääsääntöisesti 80 %, mutta erityistapauksissa tuki voi harkinnan mukaan olla jopa 100 %

Hankekohtainen tuki voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 30 000 €.

Hankkeelle vastikkeetta tehty työ voidaan hyväksyä osaksi hankkeen yksityistä rahoitusta.

Saaristomeren Kalaleader ei rahoita yksityisiä investointeja.

Öljylämmitys vaihtui taloudelliseen maalämpöön Furulund-nuorisotalolla

Lämmitysjärjestelmän lisäksi Furulundissa on uusittu esimerkiksi juhlasalin LED-valot. Seuraavaksi vuorossa ovat kellaritason ikkunoiden uusiminen.

Dragsfjärdissä Kemiönsaaressa sijaitsevan Furulund-nuorisotalon lämmitysjärjestelmä koki täydellisen muutoksen kolme vuotta sitten: vanhan öljylämmityksen tilalle vaihdettiin maalämpö. Furulundin omistavan Dragsfjärds Ungdomsföreningenin puheenjohtaja Johan Fredrikssonin mukaan kyseinen projekti oli yhdistykselle vaativa ponnistus.

– Nämä ovat meille isoja projekteja. Esimerkiksi vanha, valtava öljytankki piti poistaa kokonaan kellarista. Lisäksi piti tehdä asbestisaneeraus. Usein käy vielä niin, kun on vanhasta rakennuksesta kyse, niin tulee yllätyksiä eikä kaikkea osata ennakoida, toista vuotta puheenjohtajana toimiva Fredriksson kertoo.

Yhdistys sai alueella toimivalta I samma båt – Samassa veneessä Leader-ryhmältä hanketukea noin 50 000 euroa. Fredrikssonin mukaan hanketta ei olisi voitu toteuttaa ilman kyseistä rahoitusta. Kokonaisbudjetti projektille oli 91 000 euroa.

– Tällaiset hankkeet vaativat paljon taustatyötä ja tarkkaa arviointia etukäteen. Silloiset vastuuhenkilöt tekivät todella hyvää työtä.

Maalämpö-koneistoa Furulundin kellaritiloissa.
Maalämpöön siirtyminen oli iso projekti Dragsfjärds Ungdomsföreningenille.

Yksi kunnostus kerrallaan

Furulundin talo on rakennettu 1960-luvun alkupuolella. Kuitenkin ensimmäinen, samalla paikalla seissyt rakennus oli valmistunut jo vuonna 1903 ja itse yhdistyksen juuret ulottuvat vuoteen 1897 asti. Koska kyseessä on jo yli 60 vuotta vanha talo, luonnollisesti myös korjattavaa riittää: Fredrikssonin mukaan esimerkiksi katto kaipaa uusimista, keittiö saneerausta ja viereinen vahtimestarin asunto kunnostusta.

Kuitenkin maalämmön lisäksi paljon on myös tehty, sillä muun muassa maalämpö-projektin lisäksi ilmanvaihtoa on uudistettu ja juhlasaliin on vaihdettu LED-valot.

– Tänä syksynä uusimme vielä kellaritason ikkunat. Haluaisimme myös investoida aurinkopaneeleihin, Fredriksson kertoo.

Tavoitteena aktivoida nuoria

Furulundin kunnostus on tärkeää yhdistykselle, sillä talolla järjestetään erilaista ohjelmaa kaikille ikäryhmille. Muun muassa hanurikerho harjoittelee viikoittain talolla, kellarista löytyvät kangaspuut ovat aikuisopiston käytössä ja kaksi kertaa vuodessa talolla järjestetään tanssit. Tänä syksynä alkaa myös uutena kokeiluna bingo, ja tilaa voi lisäksi vuokrata omiin juhliin.

Fredrikssonin mukaan yhdistyksen toiminnan suurin painopiste on tällä hetkellä nuorisossa. Vaikka nuorisotoiminta on haasteellista maaseudulla, ei yhdistys ole lannistumassa.

– Esimerkiksi tänä syksynä järjestämme viisi tapaamista, jossa koululaiset saavat kokeilla eri urheiluharrastuksia kuten joogaa ja suunnistusta ilman suorituspaineita. Lisäksi olemme suunnitelleet discoa ja ruuanlaitto-työpajaa. Pyrimme aktivoimaan nuorisoa eri tavoin.

Merimaisema puiden takana kesäisenä päivänä.
Furulund sijaitsee aivan meren rannalla.

Yhdistys- ja kylätaloihin liittyviin hankkeisiin voi saada Leader-tukea

I samma båt – Samassa veneessä Leader-ryhmän toiminnanjohtaja Minna Boströmin mukaan yhdistystalojen kunnossapidossa ja kehittämisessä kannattaa käyttää eri rahoittajia monipuolisesti ja suunnitella kunnostus- ja kehittämistyö huolellisesti ja pitkäaikaisesti. Tällaisia rahoittajia ovat esimerkiksi Suomen kotiseutuliitto, Svenska kulturfonden ja Leader-ryhmät. Suomen kotiseutuliiton rahoituksella voi tehdä korjaustöitä, kun taas Leader-rahoituksessa on aina oltava myös kehittämisnäkökulma.

– Leader-rahoitukseen sopivia toimia ovat muun muassa energiaratkaisut kuten aurinkopaneelit ja maalämpö sekä talojen remontointi uusille käyttäjäryhmille. Tyypillistä kehitystä Leader-rahoituksella on esimerkiksi, kun hankkeen jälkeen pystytään tarjoamaan uutta toimintaa. Pelkästään vanhan korjaamiseen Leader-rahoitus ei sovi, Boström kertoo.

Hänen mukaansa I samma båt – Samassa veneessä Leader-ryhmän strategiassa painotetaan tällä hetkellä muun muassa esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Ryhmä ottaa mielellään vastaan hankkeita, joissa esimerkiksi kehitetään valaistusta, digitaalisuutta, näyttöjä tai infotauluja, ramppeja ja muita apuvälineitä sekä eri kohderyhmille sopivia kalusteita. Lisäksi turvallisuuden parantaminen voi sopia kehittämisen kohteeksi.

– Toivomme, että hakijat ottavat meihin yhteyttä heti hankesuunnittelun alkumetreillä, jotta voimme olla apuna heti alusta alkaen. Leader-rahoitus on kuin palapelin pala: joihinkin hankkeisiin se sopii todella hyvin, mutta ei kaikkiin.

Isojen hankkeiden rinnalle on tullut myös uusi pienhanke-muoto. Hankebudjetin ei enää tarvitse olla yli 10 000 euroa, sillä nykyään myös 1500–8000 euron hankkeet voivat saada tukea. Tällaiset pienhankkeet eivät ole vielä auki hakujärjestelmässä, mutta avautuvat toivottavasti syksyn aikana.

– Yleishyödyllisiin investointeihin saa yleensä tukea 65 prosenttia. Jos tuen osuus ylittää 50 000 euroa, neuvottelemme asiakkaan kanssa mahdollisesti pienemmän tukiprosentin. Omaksi rahoitukseksi käy esimerkiksi yhdistyksen omat varat, yksityisiltä rahoittajilta haetut varat tai talkoot. Ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin voi nyt myös saada jopa 80 prosenttia tukea, Boström kertoo.

I samma båt – Samassa veneessä Leader-ryhmän toimistolla uusia hakijoita neuvoo ensisijaisesti toiminnanjohtaja Minna Boström. Minnaan saat yhteyden puhelimitse 040 071 8913 tai sähköpostitse minna.bostrom(at)sameboat.fi. Kyseinen Leader-ryhmä toimii Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin alueilla. Oman alueesi Leader-ryhmän löydät Leader-toiminnan verkkosivuilta.

JÄSENEKSI SAARISTOMEREN KALALEADERIN KALAJAOSTOON

Otamme nyt vastaan ehdotuksia kalajaoston yhteisö- ja henkilöjäseniksi sekä näiden varajäseniksi

Saaristomeren Kalaleaderin kalajaostossa on yhdeksän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että ryhmässä ovat edustettuina julkinen taho (kunnat), yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kalajaoston tärkein tehtävä on käsitellä Kalaleaderille osoitetut rahoitushakemukset.

Jaoston jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti jaoston jäsenenä maksimissaan kaksi kaksivuotiskautta. Vuodenvaihteessa 2023-2024 yhteisöjä ja yksityisiä edustavista jäsenistä ja varajäsenistä erovuorossa ovat:

Yhteisöt

Granström Olav, Åbolands Fiskarförbund (2+2 vuotta täynnä)

Niinikorpi Anu, L-S Kalatalouskeskus (2+2 vuotta täynnä)

Airaksinen Susanna, Luke (voi valita uudelleen)

Hänninen Jari, Saaristomeren tutkimuslaitos (voi valita uudelleen)

Multanen Jari, Martin Kala Oy (voi valita uudelleen)

Yksityiset

Lindström Teijo (2+2 vuotta täynnä)

Penttinen Kari (2+2 vuotta täynnä)

Toivonen Saija (2+2 vuotta täynnä)

Hakalax Roger (voi valita uudelleen)

Ranta-aho Kari (voi valita uudelleen)

Setälä Jari (voi valita uudelleen)

Kunnat nimeävät omat edustajansa erikseen.

Pyydämme nyt ehdotuksianne kalajaoston uusiksi yhteisö- ja henkilöjäseniksi ja varajäseniksi ajalle 2024 – 2025. Ehdotettujen henkilöiden toimialueen on oltava Kalaleaderin toiminta-alueella. Alueeseen kuuluvat Kustavi, Taivassalo, Mynämäki, Masku, Naantali, Raisio, Turku, Kaarina, Paimio, Sauvo, Salo, Parainen ja Kemiönsaari. Jäseniltä toivotaan kalatalousalan asiantuntemusta. Yksityinen henkilö voi olla kalataloudessa toimiva yrittäjä. Voitte ehdottaa myös itseänne.

Lähetä ehdotuksesi maria.saarinen(at)sameboat.fi 19.10.2023 mennessä. Kalaleaderia hallinnoiva Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:n syyskokous vahvistaa nimitykset marraskuussa.

Lisätietoa Kalaleaderista (ml. kalajaoston nykyinen kokoonpano) täällä https://sameboat.fi/kalaleader

Haemme hanketyöntekijää!

Hanketyöntekijä työskentelee pääasiassa nuorisoleader avustusten ja Nuori Yrittäjä-avustusten parissa markkinoimalla avustuksia (tiedotustilaisuudet, sosiaalinen media, mainokset jne.) ja auttamalla hankkeiden valmistelussa ja käsittelyssä. Työhön kuuluu myös verkostoitumista muiden Leader-ryhmien ja sidosryhmien kanssa, avustamista organisaation viestinnässä, postituksessa, tapahtumissa jne.

Lisätietoa nuorisoleaderista.

Työhon tarvittava osaaminen:

 • hyvä suomen ja ruotsinkielen taito
 • sosiaalisen median taidot ja graafinen osaaminen (esim. Canva)
 • office ohjelmien perustaidot
 • kiinnostus nuorten mahdollisuuksien kehittämiseen maaseudulla
 • hyvät yhteistyötaidot ja valmiudet itsenäiseen työskentelyyn
 • hyvät esittelytaidot (infotilaisuudet ym)

Lisäarvoa antaa yrittäjyyteen liittyvä osaaminen.

Hanke on kolmevuotinen ja työaika on  50-60% kokonaistyöajasta (n. 18-22h/viikko).

Palkka on 1250-1500€/kk riippuen työajasta (50-60%).

Työskentelyaika on pääsääntöisesti toimistoaika arkisin. Infotilaisuuksia ja tapahtumia  ym voi kuitenkin olla ajoittain iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpaikkana on toimistomme Paraisilla, Rantatie 30. Työn voi osittain tehdä etätyönä mutta ei kokonaan.

Tehtävää haetaan sähköpostitse johon liitetään hakemuksen ja ansioluettelo (CV). Lisätietoja tehtävästä antaa hankeneuvoja Hanna Hermansson (hanna.hermansson@sameboat.fi, 0400-260411). Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen hanna.hermansson@sameboat.fi ja sähköpostin otsikoksi merkitään Hanketyöntekijä.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 8.9. 2023.

Syksyn hakuajat

Hakemuksia voi jättää Hyrrä-hakuohjelmassa jatkuvasti. Hakemuksia käsitellään hakujaksoittain ja kaikki hakemukseen tarvittavat osiot on oltava valmiina jotta hakemusta voidaan käsitellä hallituksessa. Olkaa yhteydessä toimistoon niin käymme hakemustasi läpi hyvissä ajoin ennen hakujakson päättymistä. Hakujaksot jossa jaetaan vuoden 2023 kehystä ovat 21.6- 31.8 ja 1.9- 31.10 2023. Ensi vuoden rahojen hakujakso päättyy ensi vuoden puolella.

Video yritysten investointituista

Olemme julkaisseet videon missä käymme läpi yritysten investointitukien perusasioita (ja kyse siis yritystuista vaikka esityksessä virheellisesti mainitaan yhdistys yhdessä kohtaa). Katso myös yritystukien etusivuilla oleva yleinen video strategiasta ja valintakriteereistä.

Tukihaut ovat nyt avautuneet!

Hanke ja yritystukihaut ovat nyt auenneet ja hakemuksia voi jättää Hyrrä järjestelmässä: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. Tällä kaudella on ainoastaan sähköinen hakumahdollisuus. Kun kirjaudut Hyrrään organisaationa tai yrityksenä, valitse sitten yläpalkki Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä. Sen kautta pääsee uuteen 2023-2027 käyttöliittymään. Suurin osa tuista on jo haettavana, muutama tukimuoto avataan vasta syksyllä (mm pienhankkeet).  Hankkeiden tulee olla strategiamme mukaisia: Strategia.

Tämän vuoden hakujaksot päättyvät 31.8 ja 31.10. Hakemusten on oltava valmiita käsittelyyn (esim. mahdolliset rakennusluvat valmiita) ennen päätöksentekoa, eli hakijan kannattaa miettiä mihin hakujaksoon  jättää hakemuksen. Seuraavat hakujaksot päättyvät sitten keväällä. Olkaa yhteydessä meihin hyvissä ajoin niin ohjeistamme lisää.

Lisätietoa yhteisöille

Lisätietoa yrityksille

Nuori Yrittäjä-rahoitusta myönnettiin kuudelle uudelle yritykselle ympäri saaristoa kesälle 2023!

Leader-yhdistys Samassa veneessä ry lanseerasi keväällä 2022 uuden rahoituksen Paraisilla, Kemiönsaarella ja Kustavissa toimiville nuorille yrittäjille nimeltä ”Nuori Yrittäjä”. Uuden rahoituksen lanseeraus oli niin onnistunut, että rahoitusta yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille voitiin tarjota myös kesälle 2023.

Rahoituksen tavoitteena on kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja oman kesätyöpaikan luomiseen. Nuoret voivat hakea jopa 1000€ kokeillakseen yrittämistä. Kesän 2023 yritysrahoituksen saajat ovat nyt valittu!

Nuori Yrittäjä-tukea myönnettiin seuraaville nuorille yrittäjille kesälle 2023:

 • Nicky Hellsberg, Lost Soul Clothing (Parainen)
 • Pontus Isaksson, Wattkast Ved (Korppoo/Parainen)
 • Madicken och Paula Sahlgren, M&M Smoothie Bar (Taalintehdas/Kemiönsaari)
 • Urho Kalle Kaivola, Urakointi Urkki (Kemiönsaari)
 • William Karlberg, FMA William Karlberg/Autonhuolto (Taalintehdas/Kemiönsaari)
 • Umayma Madmoune, Beauty by Umayma (Kustavi)

Lisätietoja Nuori Yrittäjä-rahoituksesta antaa Hanna Hermansson:

Yhteystiedot
Hanna Hermansson
Hankeneuvoja, I samma båt – samassa veneessä rf ry
hanna.hermansson@sameboat.fi
0400 260 411