Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 ensimmäiset avoimet valmistelutilaisuudet

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tulevan ohjelmakauden 2021-2027 kalatalousryhmähaku auennee tulevana syksynä. On siis aika aloittaa uuden kalatalousstrategian valmistelu. Kalatalousstrategiassa tarkastellaan kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen sekä kalastusmatkailun kehittämisen tarpeita ja tavoitteita alueellisesta näkökulmasta.

Kalatalousryhmätoiminta käynnistyi Saaristomerellä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakaudella 2014-2020. Nykyistä kalatalousstrategiaa toteutetaan ainakin vuoden 2021 loppuun saakka, koska uuden ohjelmakauden valmistelu on myöhässä sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla.

Kalatalousryhmä kehittää alueensa elinkeinokalataloutta rahoittamalla strategiansa mukaisia yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tiedottamalla ja aktivoimalla toimijoita. Kalatalousryhmä saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, Suomen valtiolta ja toimialueen kunnilta. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry, jonka kotipaikka on Paraisilla, hallinnoi Saaristomeren kalatalousryhmää.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa kalatalousryhmätoimintaa myös tulevalla ohjelmakaudella. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta rahoituksen kalatalousstrategian 2021-2027 valmisteluun.

Strategia laaditaan avoimesti yhteistyössä kalatalousalan toimijoiden sekä muiden sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Järjestämme toukokuussa kolme tilaisuutta, joihin kaikki kiinnostuneet voivat osallistua. Tilaisuuksien teemoina ovat ”Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen”, josta järjestetään sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen tilaisuus sekä ”Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen”, joka on kaksikielinen tilaisuus. Tilaisuuksien jälkeen voit käydä kertomassa näkemyksesi kehittämisen tarpeista ja ideoista avoimessa verkkokyselyssä.

Strategia tulee ohjaamaan Saaristomeren kalatalousryhmän rahoituksen suuntaamista ja toimenpiteitä, joten nyt kannattaa olla kuulolla ja tuoda omia kehittämisnäkemyksiä esille.

 

Etäyhteydellä järjestettävien tilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

 

18.5. Teema: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen

17:45 Yhteydet avataan

18:00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18:20 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä (Iiro Majuri, Perämeren rannikon kalatalousryhmä)

18.40 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy?
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa?

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:15 Keskustelua ja kysymyksiä

20:00 Tilaisuus päättyy

 

20.5. Téma: Fiskerinäringens lokala utveckling

17:45 Förbindelserna öppnas

18:00 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Skärgårdshavet 2016-2020 (Maria Saarinen, Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp)

18:20 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Österbotten (Jonas Harald, Kustaktionsgruppen i Österbotten)

18.40 En blick på den kommande programperioden 2021-2027

Maria Saarinen

 • när kommer den nya programperioden i gång?
 • vad kan fiskerigrupperna i fortsättningen finansiera?
 • stegen, tidtabellen samt delaktigheten i utarbetningen av Skärgårdshavets fiskeristrategi
 • introduktion till den öppna webbförfrågan

19:15 Diskussion och frågor

20:00 Evenemanget avslutas

27.5. Teema: Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen

           Téma: Fisketurismens lokala utveckling

Föredragen hålls på finska, men kommentarer och frågor kan ställas också på svenska

17.45 Yhteydet avataan

18.00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18.10 Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa (Janne Ruokolainen, Sisä-Suomen kalatalousryhmä)

18.30 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:00 Keskustelua ja kysymyksiä

19.30 Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittaudu linkin https://forms.gle/fy4Frgw7iFmaRxuV9 kautta viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta. Lähetämme ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostitse erillisen linkin, jolla voi liittyä etäyhteydellä järjestettävään tilaisuuteen.