Nuoret peräänkuuluttavat joustavia mahdollisuuksia elää maaseudulla kestävästi

Maaseutuparlamentin julkilausuma 2022

 

Nuoriso paremman ja vihreämmän tulevaisuuden luojana on keskiössä Euroopan nuorison teemavuoden aikana. Keskeinen kysymys on, miten voimme luoda nuorille uusia osallisuuden muotoja heidän pyrkiessä kestävämpään elämäntapaan.

Suomen Nuorisobarometri 2021 keskittyy kestävään kehitykseen ja ilmastoon. Nuorisobarometristä selviää, että nuorilla on vahva usko moderniin tieteeseen ja tutkimukseen. Samaan aikaan he tarvitsevat vaikuttamisen välineitä ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Nuoret näkevät, että heidän on mahdollista vaikuttaa sillä, mitä he ostavat ja miten he äänestävät, mutta myös tekemällä vapaaehtoistyötä ja olemalla päättäjiin yhteydessä. Samoin nuoret näkevät vaikutusmahdollisuuksia harrastus- ja yhdistystoiminnassa. Arjen kestävistä valinnoista syntyy hyvä olo.

Suomenruotsalainen keskustelututkimus Ung på landet (”Nuori maaseudulla”) osoittaa, että nuoret ovat ylpeitä voidessaan asua ja toimia elävässä maaseutuympäristössä. Luonnon läheisyys, rauha ja turvallisuus maaseudulla saa arvostusta. Nuoret näkevät, että tilaa valita elämäntapansa tulisi olla enemmän, syrjintää vähemmän ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia vaihtelevammin. Nuoret tarvitsevat tasa-arvoisesti mahdollisuuksia koulutukseen, työhön, palveluihin, harrastuksiin ja lapsiystävälliseen asumiseen saaristossa ja maaseudulla.

 

Erityisesti nuoret toivovat:

  • Innovatiivisia koulutusratkaisuja, yhteistyötä kuntien, yritysten ja eri opetuksen järjestäjien kesken.
  • Lisää joustavia asumisratkaisuja, kuten lisää vuokra-asuntoja maaseudulle ja tukia olemassa olevien talojen kunnostukseen.
  • Toimivia peruspalveluita, jotka ovat elävän maaseudun elinehto.
  • Että kehitystyössä hyödynnetään sitä paikallista pätevyyttä ja osaamista, joka syntyy vapaaehtoistoiminnassa ja elinkeinoelämässä.
  • Uusia toimintatapoja tukemaan kiertotaloutta ja kohtuullisuutta tuotannossa ja kulutuksessa.

 

Tämän julkilausuman antoi suomenruotsalainen maaseutuparlamentti 2022 (Landsbygdsriksdagen 2022)

 

Lisätietoja antavat:

 

Nora Backlund, ruotsinkielisten maaseutukeskusten liitto (Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF)

044 0797079, nora.backlund@slf.fi

Bettina C Lindfors, suomenruotsalainen 4H (Finlands svenska 4H)

040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

 

Ruotsinkielinen maaseutuparlamentti 2022 viettää Euroopan nuorison teemavuotta esittelemällä nuorten tulevaisuusvisioita, haasteita ja mahdollisuuksia maaseudulla ja saaristossa. Miten nuoret luovat kestävän tulevaisuutensa? Landsbygdsriksdagen 2022 on foorumi kaikille, joita elinvoimainen ja kestävä maaseutu ja saaristo kiinnostaa.

 

Vuoden 2022 ruotsinkielisen maaseutuparlamentin järjestävät yhteistyössä Leader-ryhmä I samma båt – Samassa veneessä rf ry, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf ja Kemiönsaaren kunta. Suunnitteluryhmään kuuluivat lisäksi Svenskfinlands Byar (vrt Suomen Kylät ry), teemaryhmä Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden (älykylien verkosto), Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupoliittinen verkostohanke Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä, Åbo Akademin Saaristoinstituutti, Saaristomeren biosfäärialue, Axxell, Åbolands Ungdomsförbund (Turunmaan nuorisoseurojen liitto) ja Nordiska skärgårdssamarbetet (pohjoismaiden saaristoyhteistyö).