Aktualiteter

Infrastrukturen i Åbolands skärgård utvecklas med en vägkarta fram till 2030

21.6.2022

Åbolands skärgård lockar allt fler människor, men skärgårdens infrastruktur är redan överbelastad. Bristen på infrastruktur hotar de grundläggande förutsättningarna för både boende och företagande, och därför har man utarbetat en vägkarta för området: en konkret plan för att åtgärda bristerna en efter en. Anders Jungar. PBI Stiftelsen har utarbetat en vägkarta för Åbolands skärgård, dvs. […]

Läs mera

Sommarens Unga Företagare är valda!

21.6.2022

I samma båt rf lanserade ett nytt bidrag för ungdomar i Pargas, Kimitoön och Gustavs under våren: Ung Företagare. Bidragets mål är att uppmuntra unga till företagande och till att skapa ett eget sommarjobb. Unga företagare kunde ansöka om 1000€ för att starta sitt företag. Sommarens unga företagare har nu blivit valda! Ung Företagare-bidrag beviljades […]

Läs mera

Vägkarta för en framtida livskraftig åboländsk skärgård via hållbara infrastrukturlösningar

20.6.2022

PBI Stiftelsen har utarbetat en vägkarta för Åbolands skärgård, dvs. Pargas och Kimitoön, för perioden fram till 2030, där man definierar vilken typ av infrastruktur som behövs för att skärgården ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt för att bli miljösmart, välfungerande och livskraftig. Vägkartan skapades i ett projekt som stöddes av Leader-gruppen I samma […]

Läs mera

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Kasnäs den 26-27 oktober!

28.5.2022

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen välkomnar Dig till Kasnäs, Kimitoön den 26-27 oktober! Den sjuttonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen erbjuder insikter i aktuella teman, expertkunskap, presentationer av nya utvecklingsverktyg, unga aktiva röster – och möjligheter till interaktion, kontaktskapande och trevlig samvaro. Landsbygdsriksdagen presenterar nya verktyg som svarar på olika utvecklingsbehov, och inspirerar till debatt genom konkreta exempel från skärgården […]

Läs mera

Vårens tidtabell för projektbehandling

21.4.2022

Vårens sista styrelsemöte hålls 25.5.2022. Projekt som behandlas på mötet bör vara inne i Hyrrä senast 12.5.2022. På mötet behandlas endast projekt som är kompletta dvs med alla behövliga bilagor och information. Tag kontakt med kontoret om ni planerar ansökning ännu i vår.

Läs mera

Sju nya leder kartlagda på Kimitoön med Leaderstöd

19.4.2022

Kimitoön är känd för sina fina vandringsleder, det finns över tjugo stycken inom kommunen. Den fotvandringsboom som nu pågår har ökat intresset för att anlägga ännu flera. Med hjälp av ett Leaderprojekt kartlade kommunen sju nya stigar, och somliga kunde förverkligas snabbt.  Leadergruppen I samma båt – Samassa veneessä har finansierat ett projekt som Kimitoöns […]

Läs mera

Habitability – en upptäcktsresa till den egna ön

11.4.2022

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi genom sitt Habitability-projekt ordnade ett seminarium och tillfälle för nätverksbyggande på Karlö. I seminariet samlades ca 40 öbor från 19 olika öar, personer som är experter på sin egen hembygd, medborgarforskare, som vi hörde i seminariet. Seminariet handlade om habitability-, eller bobarhetsanalysens första delområde och dess indikatorer. I befolkningsanalysen diskuterades antalen […]

Läs mera

Leadergrupperna i Egentliga Finland gav kulturen 3,5 miljoner i stöd

28.2.2022

Med Leaderfinansiering kan landsbygdens livskraft utvecklas utifrån bygdens lokala förutsättningar. Ett utmärkt sätt att göra det är att stöda kulturprojekt, för kulturen ger landsbygden välfärd, vi-känsla, trivsel och dragningskraft. Under programperioden 2014-2022 har Leadergrupperna i Egentliga Finland stött kulturen med 3,5 miljoner euro. Stödet har bidragit till 132 kulturfrämjande projekt som sammanlagt kostat 5,3 miljoner […]

Läs mera

Föreningsbarometern – svarstid till 31.3.2022

8.2.2022

Delta gärna i vår Föreningsbarometer och delta i utlottning av 500€ till föreningen! Information om enkäten har skickats till alla föreningar i Gustavs, Pargas och Kimitoön som har epostadress i föreningsregistret. Till en del föreningar skickar vi även information per brev. Ifall länken i eposten inte fungerar, prova kopiera länken direkt in i sökfältet i […]

Läs mera

BLI MEDLEM I SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADERS FISKEDIVISION

31.1.2022

Verksamhetsperioden 2014-2020 för Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp avslutas under våren 2022. Den nya programperioden 2021-2027 för fiskeribranschens lokala utveckling skall snart komma i gång. Utvecklingsarbetet finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, och som det ser ut just nu kan Finlands operativa program starta senast på hösten 2022. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry […]

Läs mera